صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ورود سرمایه‌گذاران و تاجران به مجلس؛ مایه اُمـید یا نگرانی

ورود سرمایه‌گذاران و تاجران به مجلس؛  مایه اُمـید یا نگرانی

انتخابات دور هفدهم مجلس نمایندگان در حالی قرار است برگزار شود که حدود سه صد تاجر و سرمایهگذار خود را برای رفتن به مجلس نمایندگان نامزد کردهاند؛ ورود این افراد به مجلس چه تاثیری خواهد داشت؟
عتیق الله نصرت، رئیس هیئت عامل اتاقهای تجارت و صنایع از این اقدام تاجران و سرمایهگذاران استقبال کرد و ورود آنان را به مجلس مایه پیشرفت کشور و رفاه اقتصادی دانست.
آقای نصرت به روزنامهی افغانستانما گفت که سرمایهگذاران و تاجران طی سالهای گذشته کارهای بیشایبهای در عرصههای صنعت و تجارت کرده است که در رشد اقتصادی کشور نقش داشتهاند. او افزود که طی سالهای گذشته، صنعتکاران و تاجران با مشکلات عدیدهای چون قوانین مغلق، پالیسیهای ناکارا، اختطاف، ناامنی و فساد اداری دست و پنجه نرم کردهاند و قربانی شدهاند.
رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع کشور که اکنون با ورود صنعت کاران و تاجران به مجلس، به دلیل اینکه آنان تجارب خوبی در این خصوص دارند، درک این را دارند که به مجلس رفتند و با این مشکلات مبارزه کنند.
او همچنین گفت که تا زمانی که با این مشکلات دست و پا گیر مبارزه و اصلاح نشود، کشور به رفاه اقتصادی نمیرسد. رفاه اقتصادی متضمن امنیت و رفاه اجتماعی است.
شهروندان کشور نظرات گوناگونی دارند، شماری با مسئولان اتاق تجارت و صنایع هم نظراند؛ اما شماری دیگر مخالف حضور سرمایهگذاران به مجلس هستند.  عباس حیدرزاده، دانشجوی اداره و مدیرت به روزنامهی افغانستانما گفت که که ورود تاجران و سرمایهگذاران هر چند ممکن است که در قسمت قوانین و پالیسیهای اقتصادی اصلاحات بیاورد، اما امکان این نیز وجود دارد که آنان برای حفظ منافع خود، به مجلس بروند.
آقای حیدرزاده اضافه کرد، بهتر است افرادی وارد مجلس شوند که دانش حقوقی داشته باشند تا بتوانند در تصویب قوانین، قانونی را بسازند که به نفع جامعه و کشور باشد. تاجر و سرمایهگذار در این زمینه توانایی ندارد.
شماری دیگر از شهروندان نیز بر این باورند که برخی از تاجران و صنعتگران راه یافتن به مجلس را یک امتیاز و محلی برای مصونیت و یا رونق تجارتشان میدانند و برخی دیگر به آن، به عنوان تریبونی مینگرند که بتوانند صدای رساتری داشته باشند. نعمت فهیمی، فارغ التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه کابل؛ اما به روزنامهی افغانستانما گفت که باید از تجربه و دانش سرمایهگذار و تاجر استفاده کرد و قوانینی که جنبه اقتصادی دارد، را اصلاح کرد.
 آقای فهیمی افزود که مجلس نیازمند ورود هر نوع تیپ است، از عالمان دینی گرفته تا افرادی با دانش اقتصادی، سیاسی و نظامی. چون تصویب قانون تنها بعد حقوقی ندارد.
توفیق وحدت، تاجری که خود را برای رفتن به مجلس نامزد کرده است، میگوید که برای وحدت شهروندان کشور و بازنگری قوانین اقتصادی به مجلس میرود. آقای وحدت به روزنامهی افغانستانما گفت که علاوه بر اینکه ایجاد وحدت و همدلی، یکی از هدفهایم بعد از رفتن به مجلس است، در قسمت بهبود وضعیت سرمایهگذاری و تجارت نیز طرحهایی دارم.
او طرحهای تشویقی چون ارایه زمین با قیمت کم یا رایگان، تامین برق دایمی و بیمه را مطرح کرد و گفت که با این روش میتوان سرمایههای بیشتری را به کشور آورد. این تاجر جوان کشور با انتقاد از سیاستهای حکومت گفت که پیش از این اکثر کارهایی که دولت میگفت، جنبه شعاری داشت و کمتر کاری جنبه عملی میگرفت. او گفت که مجلس آینده باید حکومت را در این زمینه پاسخگو بسازد و به قوانین جنبه عملی بدهد.
توفیق وحدت همچنین گفت که حکومت برای بالا بردن عواید کشور، نباید دست به بالا بردن تعرفهها بزند، چون این کار یک اقدام مقطعی است و راهگشا نخواهد بود. او افزود که اگر حکومت زمینه سرمایه گذاری را مهیا کند، عواید خود به خود بالا خواهد رفت.
این نامزد مجلس، اتهامهای که گویا شماری از تاجران و صنعتکاران برای حفظ منافع و سرمایهی خود به مجلس میروند، را پذیرفت اما گفت که این افراد انگشت شمار هستند.
او بر این باور است که اگر شمار زیادی از سرمایهگذاران و تاجران به مجلس بروند، میتوانند قوانین را تصویب کنند که به نفع مردم و رشد اقتصادی کشور خواهد بود.
بر اساس آمارهای غیر رسمی اتاقهای تجارت و صنایع کشور، حدود 300 تاجر و سرمایهگذار خود را برای رفتن به مجلس نامزد کردهاند.
شماری از این سرمایهگذاران و تاجران، سرمایههای خودشان را بیش از 500 میلیون دالر امریکایی اعلام کردهاند.