صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون مستقل انتخابات: تبلیغات در فضای مجازی در دوره‌ سـکوت تخلف محسوب می‌شود

 کمیسیون مستقل انتخابات:  تبلیغات در فضای مجازی در دوره‌ سـکوت تخلف محسوب می‌شود

کبری رضایی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که کمپاین کردن در دوره سکوت، در فضای مجازی تخلف انتخاباتی محسوب میشود و با مرتکب آن برخورد خواهد شد. آخرین مهلت کمپاینهای انتخاباتی دیروز چهارشنبه (24 میزان) به پایان رسید و بر اساس قانون انتخابات 48 ساعت قبل از برگزاری انتخابات، "دوره سکوت" است.
معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات روز چهارشنبه 24 میزان به روزنامهی افغانستانما گفت که کمیسیون همانطوری که کمپاینهای پیش از وقت را تخلف محسوب کرده و به آن رسیدگی کرده است، به تبلیغ در دوره سکوت نیز رسیدگی میکند.
خانم رضایی افزود که کمیته رسانههای کمیسیون مستقل انتخابات، چنین موضوعاتی را پیگیری میکند و در صورت مشاهده و یا دریافت شکایت، پیگیری خواهد کرد.
در قانون انتخابات به صورت مشخص به تبلیغات و یا کمپاین در فضای مجازی در دوره سکوت نپرداخته است؛ اما حقوقدانان میگویند که در موارد مشخص کمیسیون میتواند لایحهها و طرزالعملهای را برای پیشبرد امور وضع کند.
محمد تقی حسنزاده، حقوقدان در این باره به روزنامه افغانستان ما گفت که مطابق ماده دهم لایحه "مبارزات انتخاباتی، در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی سال 1397" کمیسیون مستقل انتخابات، نامزدان حق ندارند در دوره سکوت در صفحههای اجتماعی –وب سایت، فیسبوک، یوتیوب و ...- به نشر مطالب تبلیغی بپردازند.
آقای حسن زاده افزود که در صورت تخلف، افراد خاطی باید به کمیسیون شکایات انتخاباتی، معرفی شوند.
نامزدان انتخابات هفدهمین دور مجلس، طی 28 روز مبارزات انتخاباتی، علاوه بر نصب پوستر، بنر و تبلیغ در رسانههای گروهی، در فضای مجازی نیز تبلیغ کردند.
اکنون این امکان نیز وجود دارد که هواداران نامزدان در 48 ساعت دوره سکوت، به نفع نامزدان تبلیغ کنند. در قانون انتخابات و طرز العملهای انتخاباتی در دوره سکوت بیشتر تمرکز بر روی نامزدان است و نامی از تبلیغ هواداران برده نشده است.
معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، اما میگوید که بحث کمپاین مربوط به هواداران نامزدان نیز میشود و نامزدان باید از هواداران خود بخواهند که از تبلیغ در فضای مجازی خودداری کنند.
او علاوه کرد که ما از نامزدان انتخابات مجلس این توقع را داریم که به قانون احترام بگذارند و از تبلیغات در فضای مجازی خودداری کنند تا "آشوب" نشود. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون انتخابات نیز در یک نشست خبری گفت روز پنجشنبه و جمعه، دوره سکوت است، باید نامزدان انتخابات مجلس؛ پوسترها و مواد تبلیغاتیشان را از مراکز رای دهی تا 100 متری آن جمع آوری کنند.
مطابق قانون انتخابات، باید هیچ مواد تبلیغاتی نامزدان در فاصله ۱۰۰ متری مراکز رای دهی دیده نشود.
از سوی دیگر، وسیمه بادغیسی معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات از رسانهها خواست که در دوره سکوت برنامههایشان را بیشتر متمرکز به تشویق شهروندان برای رفتن به پای صندوقهای رای کنند و از نشر گزارشهای جانبدارانه به ضرر و یا نفع نامزدان خودداری کنند. نظارت 400 هزار ناظر ملی و بینالمللی از روند برگزاری انتخابات
کمیسیون مستقل انتخابات همچنین به رسانهها گفته است که در روز انتخابات بیش از 400 هزار ناظر ملی و بینالمللی، از شفافیت انتخابات نظارت خواهند کرد.
سید حفیظالله هاشمی سخنگوی کمیسیون، انتخابات مجلس سال روان را متفاوت از انتخابات دوره های قبل دانست و گفت که در این انتخابات برای نخستین بار فهرست رای دهندگان تهیه و نشر شد، همین گونه استفاده از سیستم بایومتریک، سهم گیری و مشارکت جوانان در این پروسه ملی، حضور بیش از 4 صد هزار ناظر ملی و بینالمللی و برخی موارد دیگر را از گزینه های برتر بودن روند انتخابات امسال با انتخابات دوره های گذشته دانست.
انتخابات هفدهمین دوره مجلس نمایندگان روز شنبه، 28 میزان در 33 ولایت کشور به استثنای ولایت غزنی برگزار میشود. در این دوره 2565 نامزد برای احراز 250 کرسی مجلس به جزء سهمیه ولایت غزنی با هم رقابت میکنند.
میلیونها دالر هزینه تبلیغات
گزارشهای غیر رسمی میرساند که 2565 نامزدی که برای احراز کرسی مجلس به رقابت پرداختهاند، حدود 500 میلیون دالر برای تبلیغاتشان هزینه کردهاند.
کمیسیون مستقل انتخابات، بالاترین سقف مصرف هر نامزد را حدود ۳۵ هزار دالر تعیین کرده است. اما گفته میشود که شماری از نامزدان از این سقف عبور کردهاند.
اکنون ثابت کردن میزان هزینههای نامزدان برای کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل نبود سیستمهای شفاف و گزارشده، بسیار سخت و دور از تصور است. کمیسیون مستقل انتخابات اما از رسانهها خواسته است که اعلاناتی را که از نامزدان نشر کردهاند، گزارش دهند و در این زمینه با کمیسیون همکاری کنند. این کمیسیون گفته گزارشدهی هر چه زودتر رسانهها در این باره، در قسمت ارزیابی سطح مصارف هزینههای تبلیغاتی نامزدان کمک بیشتر میکند.  نامزدان انتخابات مجلس به خصوص در شهرهای کلان، هزینههای گزافی برای تبلیغات در تلویزیونها کردهاند. گزارشهای غیر رسمی در این زمینه نیز میرساند که تلویزیونها بابت هر ثانیه نشر تبلیغ، 100 دالر گرفتهاند. تبلیغ در رسانههای گروهی تنها یک روش برای تبلیغات است. نامزدان در مدت 28 روز گذشته، اقدام به نصب پوستر، بنر، ساخت کلیپهای تبلیغی و نشر آن در فضای مجازی کردهاند که درک آن را برای کمیسیون بسیار مشکل کرده است.