صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اشتیاق سالمندان برای حمایت از دموکراسی جوان؛ پیرمردی 75 ساله برای اولین بار در عمرش رای داد

 اشتیاق سالمندان برای حمایت از دموکراسی جوان؛  پیرمردی 75 ساله برای اولین بار در عمرش رای داد

انتخابات هفدهمین دور مجلس نمایندگان با سه سال تاخیر در 28 میزان در حالی برگزار شد که میلیونها تن برای رای دادن در این دور انتخابات شرکت کرده بودند. حضور پیر مردان و پیر زنان در این دور بسیار گسترده و چشمگیر بود.
محمد علی مردی حدود 75 سال است او که به تنهایی نمیتوانست راه برود، در هفدهمین دور انتخابات مجلس نمایندگان اشتراک کرده بود. او به کمک پسرش روز شنبه 28 میزان 97 در انتخابات شرکت کرده بود.
این پیرمرد 75 ساله به روزنامه افغانستانما گفت که برای اولین بار است که در عمرش رای میدهد. او که به سختی گپ میزد، افزود، نظامهای مختلفی را دیدهام و تجربه کردهام. اکنون نمیتوانم این حسم را بیان کنم.
محمد علی در ادامه به نظامهای گذشته و نحوه برگزیدن اعضای شورای ملی اشاره کرد و گفت که آن زمان، ما اصلا نمیدانستیم کی وکیل ماست و چه کسی او را انتخابات کرده است.
او علاوه کرد، این مشکل باعث میشد که شهروندان کشور ندانند که چه کسی وکیل ماست که برود با او در مورد مشکلاتش بگوید و از او خواسته داشته باشد. اکنون اما اینطور نیست، خودمان انتخاب میکنیم و از او کار میخواهیم.
محمد علی در ادامه اضافه کرد، با رای دادن مردم احساس شریک بودن در قدرت را میکنند و این نظام برایشان قابل قبولتر نسبت به نوع پادشاهی است.
این مرد 75 ساله که اشتیاق وافری به رای دادن و شرکت در انتخابات داشت، در چهار انتخاباتی که در 17 سال گذشته برگزار شده به دلیل نبودن در کشور و یا سفرهای داخلی موفق به رای دادن نشده بود. او میگوید: "حال اگر بمیرم، دیگر آرمانی ندارم."
همانند این مرد مسن، صدها تن دیگر در این مرکز رایدهی حضور داشتند. آنان نیز از این که توانستهاند در انتخابات شرکت کنند، خرسند بودند.
کربلایی شرف نیز ساعت شش صبح دو ساعت پیشتر از این که روند برگزاری انتخابات شروع شود، برای رای دادن به مرکزی که برچسب زده بود، رفت.
او به روزنامه افغانستانما گفت که شب برگزاری انتخابات اصلا نخوابیدم، تا صبح برای رای دادن لحظه شماری میکردم و بعد از نماز صبح آمدم تا اولین نفر باشم که رای بدهم.
کربلایی شرف اضافه کرد، وقتی جلوی دروازه مسجد رسیدم، دیدم که 60 یا 70 نفر که اکثرشان پیرمردان است، برای رای دادن آمدهاند. او ادامه داد، نظامهای دیگر با مردم کاری کرده بودند که اکنون همه شوق رای دادن و سهم داشتن در انتخابات را دارند.
من –خبرنگار روزنامه افغانستانما- هم برای تهیه گزارش و این که آیا کمیسیون در ساعت مشخص مراکز رایدهی را باز میکند، به نزدیکترین محل رفتم. هنوز چهل دقیقه به ساعت مشخص شده مانده بود اما صدها تن صف کشیده بودند.
شماری میگفتند که بعد از ادای نماز صبح؛ دیگر از مسجد به خانه نرفتهاند، در مسجد ماندهاند و برای پیروزی نامزد مورد نظرشان قران خواندهاند.
کمیسیون مستقل انتخابات، اعلام کرده که آمارهای ابتدایی نشان میدهد که چهار میلیون تن در انتخابات شرکت بوده بودند که از این مجموع، کابل بیشترین اشتراک کننده و ارزگان کمترین اشتراک کننده را داشته است. هرات، دایکندی و ننگرهار به ترتیب بعد از کابل قرار دارند.
عبدالبدیع صیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، روز یکشنبه 29 میزان در نشست خبری در کابل، اشتراک میلیونی در روز اول انتخابات را یک "دستاورد" خواند.
آقای صیاد گفت که اشتراک میلیونی مردم در انتخابات، ارقام ثبت نام رأی دهندگان را که برخی حلقات خیالی میگفتند، تصدیق و تائید کرد. حدود 8 میلیون تن برای انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند.
شماری از احزاب و جریانهای سیاسی، پیش از برگزاری انتخابات، آمار 8 میلیونی رای دهندگان را خیالی گفته بودند و مدعی بودند که حکومت درصدد مهندسی انتخابات هستند.
قرار بود انتخابات مجلس نمایندگان 28 میزان برگزار و به پایان برسد، اما بنا به دلایلی این انتخابات به روز یکشنبه نیز کشیده شد تا افراد باقیمانده از حق رای خود استفاده کنند.
انتخابات در دو ولایت غزنی و قندهار نیز برگزار نشده است، ولایت غزنی به دلیل اعتراض مردم تاکنون مشخص نیست؛ اما در ولایت قندهار به دلیل ترور جنرال رازق به شنبه آینده موکول شده است. علاوه بر آن بیش از دو صد مرکز در 22 ولایت نیز به دلیل مداخلات زورمندان در روز اول برگزار نشده بود.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، اما روز یکشنبه گفت که روند رای دهی در بیشتر از دوصد مرکز در 22 ولایت که روز گذشته بنابر مشکلات تخنیکی، امنیتی و مداخله برخی زورمندان بسته مانده بود، برگزار شد.
برای انتخابات مجلس نمایندگان، 2565 تن برای احراز 250 کرسی با احتساب نمایندگان غزنی در 28 میزان به رقابت پرداختند. قرار است 19 عقرب نتیجه مقدماتی این انتخابات اعلام شود.