صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پیام استاد سـرور دانش معاون دوم رئیس جمـهور در پیوند به خاتمه‌یافتن پروسه رأی‌دهی انتخابات پارلمانی افغانستان

پیام استاد سـرور دانش معاون دوم رئیس جمـهور  در پیوند به خاتمه‌یافتن پروسه رأی‌دهی انتخابات پارلمانی افغانستان

مشارکت پرشور و هوشمندانۀ مردم در انتخابات پارلمانی، زیباترین فصل دموکراسی جوان افغانستان است که دیروز و امروز به دست صاحبان اصیل این نظام سیاسی، یعنی مردم، رقم خورد. این در حالی بود که تهدیدات شدید امنیتی وجود داشت؛ ولی زنان و مردان سربلند این سرزمین ثابت کردند که هرگز به فصلهای تاریک گذشته بر نمیگردند. از سوی دیگر این اولین انتخاباتی بود که به طور کامل تحت مدیریت و رهبری دولت و نهادهای ملکی و امنیتی کشور ما برگزار شد و توانمندی دولت افغانستان را در مدیریت پروسههای بزرگ ملی به نمایش گذاشت.
حضور گسترده مردم هم در فرایند رأیدهی و هم در هماهنگی و همکاری با کارمندان انتخاباتی و نیروهای امنیتی ستودنی بود. اینجانب از نمایش بلوغ سیاسی مردم صمیمانه سپاسگزارم. نیروهای دلیر امنیتی افغانستان ضلع مهم دیگر این روز تاریخی بود که در سایه تلاشهای خستگیناپذیر و قربانیها و فداکاریهای آنان زمینۀ مشارکت گستردۀ مردم در پروسۀ رأیگیری فراهم شد. من و تمام مردم افغانستان قدردان زحمات آنان هستیم.
علاوه بر این، از حکومت افغانستان و در رأس جلالت مآب رئیس جمهور که با جدیت و دقت مسایل مختلف مربوط به انتخابات را نظارت و تعقیب کردند و همچنین از کمیسیونهای انتخاباتی، همکاران بینالمللی، ناظرین انتخاباتی و نامزدان پارلمانی که هر کدام در فرایند انتخابات پارلمانی، مسئولیتشان را برای برگزاری انتخابات به خوبی ایفا کردند، سپاسگزارم. دیروز در آغاز پروسه، اختلالها و نارساییهای تخنیکی وجود داشت که همگی از نزدیک شاهد بودیم و باعث نگرانی گروهی از مردم شده بود و عدهای هم از داخل و خارج کشور در نظر داشتند این کاستیها را به حربه سیاسی علیه حکومت تبدیل کنند، اما کمیسیون مستقل انتخابات با جدیت و دلسوزی و با سرعت وارد عمل شد و برای تأمین فرصت مناسب استفاده از حق رأی برای همه شهروندان، مدت رأی گیری را تمدید کرد و برخی از کاستیها را رفع نمود که از این جهت از رهبری کمیسیون انتخابات و کارکنان آن تقدیر میکنم.
عملکرد رسانهها و خبرنگاران شجاع ما هم واقعا ستودنی است. رسانهها واقعا نشان دادند که به منافع مردم خود وفادار هستند و از هوشیاری و توانمندی بالایی برخوردار هستند. از کسانی که در طول 48 ساعت به طور پیوسته رویداد انتخابات را به عنوان مهم ترین رخداد ملی پوشش دادند و هم مردم را تشویق به حضور در صحنه کردند و هم از کاستیها و خطرات و چالشها گزارش دادند، صمیمانه تشکر میکنم.
مشارکت گسترده زنان افغانستان در همه ولایات نیز یک نمایش قدرتمندانه و معنادار از تحول عمیق سیاسی و فرهنگی در همه لایههای جامعه مسلمان ما است و نشان دهنده این تغییر بنیادین که در این سرزمین بعد از این، زنان دوشادوش مردان در صحنههای سیاسی و اجتماعی حضور داشته و از سرنوشت و هویت ملی این کشور دفاع خواهند کرد و هرگز تسلیم باورهای کج و معوج تعصب و تحجر نخواهند شد.
پیام روشن و واضح مردم افغانستان از حضور گستردۀشان در انتخابات پارلمانی این است که شهروندان افغانستان حل وفصل مسایل سیاسی افغانستان را تنها از طریق ارادۀ آزاد و با استفاده از روشهای دموکراتیک و صلحآمیز امکانپذیر میدانند، نه با توسل به شیوههای خشونتآمیز. بنابراین، مخالفان حکومت افغانستان نیز جز پذیرش ارادۀ مردم راه دیگری ندارند و مناسبترین راه این است که گفتگوی مسالمتآمیز را بپذیرند تا زمینه برای صلح عمومی و بازگشت امنیت سراسری فراهم شود. مخالفان مسلح باید بدانند که مردم افغانستان راه خود را انتخاب کرده اند و اگر آنان میخواهند در کنار ملت افغانستان باشند، بیایند از طریق رقابت آزاد سیاسی، اقتدار و مشروعیت خود را از رأی مردم بگیرند و نه از تفنگ و توسل به انتحار و انفجار.
در انتخابات پارلمانی دیروز و امروز مردم افغانستان تعهد و مسئولیتشان را به شایستهترین صورت ایفا کردند. اما اینک که در ساعات پایانی رأی گیری قرار داریم و پس از سپریشدن بزرگترین آزمون ملی، این وجیبه و مکلفیت کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان است که از آرای مردم به خوبی حراست و صیانت کنند و به صورت شفاف، عادلانه و در وقت کوتاه و قانونی به شکایتها، تخطیها و تخلفات انتخاباتی رسیدگی کرده و نتایج اولیه و نهایی را اعلام نمایند و همچنین در زودترین فرصت ممکن انتخابات را در دو ولایت بزرگ افغانستان یعنی قندهار و غزنی نیز برگزار کنند تا همه مردم ما به صورت عادلانه از حق سیاسی خود بهره مند شوند.
من امیدوار هستم که پس از ختم رسیدگی به شکایات انتخاباتی و اعلام نهایی نتایج انتخابات پارلمانی، یک پارلمان مقتدر و توانمند و وفادار به منافع و مصالح علیای مردم شکل بگیرد که به صورت درست از مردم نمایندگی کند و ممثّل ارادۀ آنان در عالیترین ارگان تقنینی کشور باشد.
اینجانب یک بار دیگر از مردم افغانستان، حکومت و کمیسیونهای انتخاباتی و دیگر همکاران پروسه انتخابات پارلمانی افغانستان، ابراز قدردانی میکنم.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور
۲۹ میزان ۱۳۹۷