صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تفاهمنامه انتقال برق ترکمنستان به پاکستان از طریق افغانستان با یک شرکت ترکی به امضا رسید

تفاهمنامه انتقال برق ترکمنستان به پاکستان از طریق افغانستان با یک شرکت ترکی به امضا رسید

وزارت انرژی و آب با شرکت ترکی چالیک هولدینگ، تفاهمنامه سرمایهگذاری انتقال برق ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان را امضاء کرد.
این تفاهمنامه روز چهارشنبه 16 عقرب، در ارگ ریاست جمهوری در حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و دیگر مقامهای دولتی منعقد شد.
محمد گل خلمی، سرپرست وزارت انرژی و آب و احمد چالیک رئیس شرکت ترکی چالیک هولدینگ بعد از امضای تفاهمنامه در یک نشست خبری حضور یافتند.
آقای خلمی در این نشست گفت که شرکت ترکی چالیک هولدینگ در نظر دارد بین 1.6 تا 2 میلیارد دالر برای انتقال برق ترکمنستان به پاکستان سرمایه گذاری کند.
سرپرست وزارت انرژی و آب افزود، افغانستان بابت انتقال این خط برق، سالانه بیش از 100 میلیون دالر حق ترانزیت علاوه بر برق دریافت میکند.
بر اساس گفتههای سرپرست وزارت انرژی و آب، شرکت ترکی چالیک هولیدنگ، تا شش ماه دیگر مطالعات امکان سنجی خود را انجام می‌‌دهد و بعد از آن قرارداد امضا میشود.
حدود هشت ماه پیش، با حضور رئیس جمهوری ترکمنستان و افغانستان، نخست وزیر پاکستان و وزیر دولت در امور خارجی هند، کار انتقال برق ۵۰۰ کیلو ولت ترکمنستان به پاکستان (تاپ) رسما در کشور آغاز شد.
بر مبنای تفاهمنامه سه جانبه انجام شده، قرار است حدود 750 کیلومتر خط برق از بندر تورغندی در هرات تا سپین بولدک در قندهار ادامه یابد.
احمد چالیک، رئیس شرکت ترکی چالیک هولدینگ، در این نشست مشترک گفت که بعد از امکان سنجی، کار عملی این پروژه را به زودی آغاز میکنیم.
آقای چالیک افزود که این پروژه که در سال 2015 میلادی توسط رئیس جمهور سه کشور، امضا شده بود، یک فرصت مهم توسعهای برای سه کشور است.
بر اساس تفاهمنامه انجام شده، سرمایه گذاری شرکت چالیک هولدینگ، شامل تمدید خط ۵۰۰ کیلوولت در دو سرکیت به ظرفیت 2 هزار میگاوات در خاک ترکمنستان و افغانستان است. همچنین این سرمایه گذاری شامل ساخت سباستیشنهای ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان و افغانستان میشود.
طبق تفاهمنامه انجام شده، ظرفیت خط برق برای افغانستان یک هزار میگاوات تخمین شده است که در مدت ۳ سال تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.
از طریق این خط به ظرفیت یک هزار میگاوات برق به پاکستان انتقال مییابد که از انتقال انرژی برق به پاکستان علاوه بر استفاده هزار میگاوات برق در داخل کشور، افغانستان حدود ۱۰۰ میلیون دالر ازحق ترانزیت برق به پاکستان مفاد به دست خواهد آورد.
افزایش دامنه ناامنیها در شماری از ولایتهای زون غرب، جدیترین چالش سد راه عملی سازی پروژه تاپ گفته میشود، اما مقام‌‎های امنیتی تاکید کردهاند که نیروهای دولتی توانایی غلبه بر این چالش را دارند.