صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

٣٠ کارمند گیرماندۀ کمیسیون مستقل انتخابات به شبرغان منتقل شدند

٣٠ کارمند گیرماندۀ کمیسیون مستقل انتخابات به شبرغان منتقل شدند

٣٠ کارمند گیرمانده کمیسیون مستقل انتخابات در ولسوالی منگجک و قرقین ولایت جوزجان، پس از ٢٢ روز از طریق هوا به شبرغان مرکز ولایت جوزجان منتقل شدند.
به گزارش پژواک، ۳۰ کارمند يادشده دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات جوزجان، در ۲۶ میزان سال روان و دو روز قبل از انتخابات ولسی جرگه به خاطر آماده گی ها برای برگزاری این روند، از طریق هوا به ولسوالی های منگجک و قرقین این ولایت منتقل شده بودند؛ اما به دلیل خرابی هوا و ناامنی ها در مسیر راه از چندین روز به این سو گیرمانده بودند.
این کارمندان هشدار داده بودند که اگر مسئولین برای انتقال آن ها چاره نجویند، با صندوق هاى راى تسليم طالبان مى شوند؛ اما سر انجام پس از ٢٢ روز، امروز به شبرغان منتقل شدند.
با این حال، بر پایه معلومات دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات در جوزجان، در ولسوالی قرقین دو تن و در ولسوالی منگجک دوازده تنُ پای صندوق های رای دهی رفته به نامزدان مورد نظر خویش رای داده اند.
سمونوال کمال الدین یاور آمر امنیت قوماندانی امنیه ولایت جوزجان، به پژواک گفته  که این کارمندان با صندوق های رای دهی، مدت ۲۲ روز در ولسوالی های یادشده سپری کردند که امروز توسط دو بال طیاره انتقال یافتند.
موصوف دلیل تاخیر انتقال این کارمندان را خراب بودن اوضاع جوی عنوان کرده افزود که در جریان ده روز اخیر، طوفان های شدید و ابری بودن هوا باعث گردید تا آن ها به شبرغان انتقال داده نشوند.
وی گفت که برعلاوه انتقال کارمندان گیرمانده، صندوق های رای دهی نیز انتقال و به دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات تسلیم داده شد.
در همین حال، کارمندانی که از ولسوالی های قرقین و منگجک انتقال یافته اند، می گویند که در ٢٢ روز مشکلات زیادی را متقبل شده اند.
بسم الله یک تن از کارمندان گیرمانده در ولسوالی قرقین به پژواک گفت: «وضعیت امنیتی در ولسوالی یادشده خیلی خراب بود و ما در حالت خوب روانی قرار نداشتیم.»
حفیظ الله یکی دیگر از این کارمندان گفت که مسئولان مربوطه آن ها را به موقع انتقال ندادند و با مشکلات نبود پول، هوای سرد، کمبود مواد خوراکی و امنیتی مواجه بودند.
حمید الله  بلوچ رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت جوزجان گفت که آن ها کوشش می کنند تا در انتخابات آینده، چنین مشکلات برای کارمندان شان بوجود نیاید.
وی، دلیل تاخیر در انتقال کارمندان و صندوق های رایدهی را از ولسوالی قرقین و منگجک، خرابی اوضاع جوی عنوان کرد.