صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس نمایندگان: معرفی سه معاون در تکت های انتخاباتی رياست جمهورى، خلاف قانون است

 مجلس نمایندگان: معرفی سه معاون در تکت های انتخاباتی رياست جمهورى، خلاف قانون است

  شماری ازاعضای مجلس نمایندگان، معرفی بیشتر از دو تن را به حیث معاون در تکت های انتخاباتی انتخابات ریاست جمهوری خلاف قانون می دانند و از کمیسیون انتخابات می خواهند که در این راستا مطابق قانون عمل کند.
ائتلاف ملی بزرگ افغانستان، به تاریخ ۱۷ عقرب اعلام کرد که به اسرع وقت نامزد مورد علاقه خود را برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی خواهد کرد که درصورت پیروز شدن؛ افزون بر کرسی ریاست جمهوری، کرسی صدراعظمی را نیز ایجاد خواهد کرد.
این ائتلاف میگوید که در صورت پیروزی در انتخابات، به اساس یک فرمان، کرسی نخست وزیری را ایجاد خواهد کرد و فرمان، مشتمل براین خواهد بود که رییس جمهور و صدراعظم هر دو سه معاون خواهند داشت.
اما درماده شصتم قانون اساسی آمده است: «رئیس جمهور دارای دو معاون، اول و دوم می باشد. کاندید ریاست جمهوری، نام هر دومعاون را همزمان با کاندید شدن خود به ملت اعلام میدارد.»
در نشست دیروزمجلس نمایندگان، در مورد تکت های انتخاباتی بحث شد.
به گزارش پژواک، نادر خان کتوازی نماینده مردم پکتیا در این مجلس، با اشاره به گفته های ائتلاف ملی بزرگ افغانستان گفت: «به اساس قانون اساسی، یک رییس جمهور دو معاون دارد؛ اضافه از دو معاون در یک تکت انتخاباتی خلاف قانون است و باید کمیسیون کسانی را که در تکت های انتخاباتی شان اضافه از دو معاون داشته باشند، اجازه نامزد شدن را ندهد.»
او افزود که همه حق دارند که مطابق قانون خود را نامزد بکنند؛ اما باید کسانی که نامزد می شوند، مطابق قانون عمل کنند.
آرین یون نماینده مردم ننگرهار در این مجلس نیز گفت: «کسانی که می خواهند هشت تن در یک تکت انتخاباتی وارد میدان شوند آنها تشنه قدرت هستند و نباید به آنها اجازه داده شود که خلاف قانون عمل کنند.»
او افزود که اضافه ساختن يک معاون برای رئیس جمهور، در تناقض با قانون اساسی قرار دارد و نباید کمیسیون انتخابات برای سیاسیونی که می خواهند اضافه از دو معاون در تکت انتخاباتی شان داشته باشند، اجازه ثبت نام را بدهند.
شماری اعضای دیگر این مجلس نیز نظر مشابه داشتند.
عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان، از کمیسیون و جریان های سیاسی در کشور خواست تا مطابق قانون عمل کنند.
درهمین حال، سید حفیظ الله هاشمی کميشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به پژواک گفته که انتخاب بیشتر از دو معاون در یک تکت انتخاباتی، خلاف قانون است.
او افزوده که کمیسیون انتخابات، آنعده از نامزدانى را برای شرکت درانتخابات ثبت خواهد کرد که مطابق قانون عمل کرده باشند.