صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

همه روزه صدها افغان از طریق مرز زمینی به ازبکستان می‌روند

همه روزه صدها افغان از طریق مرز زمینی به ازبکستان می‌روند

مقامات محلی، تاجران و فعالان سیاسی میگویند که به دلیل نزدیک شدن روابط افغانستان و ازبکستان، گشت و گذار مردم در خط مشترک سرحدی دو کشور بیشتر شده است.
با تشکیل حکومت وحدت ملی، یک فصل جدید روابط افغانستان با کشور های آسیای میانه افتتاح شد، که ازبکستان در آن نقش ارزندۀ اقتصادی و فرهنگی دارد. ازبکستان در شمال افغانستان موقیعت دارد که از طریق بندر حیرتان در ولایت بلخ با افغانسان پیوسته است.
تجارت کنونی افغانستان و ازبکستان عامل عمدۀ نزدیکی این دو کشور به حساب میرود.
نصیراحمد قاسمی مدیر اجرائیه اتاق تجارت ولایت بلخ به پژواک گفته که با توسعه و نزدیک شدن روابط افغانستان و ازبکستان، به تاجران افغان سهولت های بیشتر ایجاد شده است.
وی افزود که با تلاش های حکومت وحدت ملی و تشکیل حکومت جدید در ازبکستان روابط هر دو کشور بهتر و نزدیکتر شده است.
قاسمی افزود، ازبکستان در حال حاضر بنادر خود را به روی تاجران افغان باز کرده و در بخش اخذ ویزه نیز سهولت های بیشتر به میان آمده است.
موصوف گفت: "ازبکستان برای افغانستان مکان بهتر است، تاجران ما به بسیار آسانی اموال را از ازبکستان وارد و صادر میکند که این کار با روابط فرهنگی و سیاسی هر دو کشور تاثیر مثبت گذاشته است."
وی افزود که در گذشته با ازبکستان در ترانزیت مشکلات بیشتر وجود داشت و کشور یادشده با شرکت های تجارتی افغانستان در بخش اعطای باورنامه ها همکاری نمیکرد؛ اما به گفتۀ قاسمی اکنون این مشکلات کاملاً از بین رفته است.
وی افزود که پس از بهتر شدن روابط میان دوکشور، ازبکستان در این کشور برای تاجران افغان در بخش سرمایه گذاری بعضی سهولت ها را نیز آماده کرده است.
مدیر اجرائیۀ اتاق تجارت ولایت بلخ افزود: "تاجران افغان در گذشته نخست اموال تجارتی خود را از درياى آمو از طریق کشتی انتقال میدادند و پس از جاگذاری در ریل آن را صادر ميکردند؛ اما اکنون این بارگيری را در خاک افغانستان میشود." به گفتۀ قاسمی، ازبکستان در بخش تجارت افغاستان با روسیه و چین نقش مهم دارد.
صالح محمد خلیق رییس اطلاعات و فرهنگ بلخ نیز گفته که افغانستان و ازبکستان مشترکات فرهنگی زیاد دارند، از این جهت روابط دو جانبه شان بیشتر در حال بهبود است.
او افزوده که بعد از سفر اخیر رئیس جمهورغنی به ازبکستان و امضاى ۲۰ توافق نامه، روابط فرهنگی نیز میان طرفین بهبود یافته است.
به قول وی، در اکثر مراسم فرهنگی، جشن های ملی و برنامه موسیقی اتباع هر دو کشور و هیئت های دولتی اشتراک می ورزند.
رییس اطلاعات و فرهنگ بلخ افزوده که اکنون طرف های افغان و ازبک روی برنامهاى کار می کنند تا مشترکات فرهنگی شان را بیشتر برجسته سازند که این امر سبب بیشتر نزدیک شدن طرفین می شود.
به قول خلیق، با رفت و آمد گروه های موسیقی و هنری میان دو کشور و اعطاى سکالرشیپ های تحصیلی برای افغانستان، این روابط بیش از پیش تقویت خواهد شد.