صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ده‌ها مسئول به اتهام جرایم انتخاباتی به لوی سارنوالی معرفی شدند

ده‌ها مسئول به اتهام جرایم انتخاباتی به لوی سارنوالی معرفی شدند

کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی دهها نفر را به اتهام جرایم انتخاباتی به لوی سارنوالی کشور معرفی کرده است.
غلام دستگیر هدایت، عضو این کمیسیون به بیبیسی گفته که این افراد متهم به دستبرد در صندوقهای رای، مختل کردن عمدی اوضاع امنیتی و ممانعت از حضور ناظران و مشاهدان در برخی از مرکز رایگیری در روز انتخابات هستند.
او میگوید که تاکنون ۸۶ پرونده همراه با افراد دخیل در آنها به لوی سارنوالی معرفی شدند.
به گفته او متهمان شامل فرماندهان پولیس ولسوالیها، ولسوالها، نامزدان انتخابات پارلمانی، نیروهای امنیتی، کارمندان کمیسیون انتخابات و مردم عادی هستند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکنون بیش از هفت هزار شکایت ثبتشده در انتخابات پارلمانی اخیر کشور را بررسی کرده و در مورد بیش از پنج هزار شکایت نیز تصمیم گرفته است.
انتخابات پارلمانی به تاریخ ۲۸ و ۲۹ میزان در ۳۲ ولایت و یک هفته پس از آن در ولایت قندهار برگزار شد.
پس از برگزاری انتخابات بیش از یازده هزار مورد شکایت درباره تخطی و تقلب در کمیسیون شکایات ثبت شده است.
کمیسیون مستقل انتخابات نیز اعلام کرده که به دلیل شکایتها، آرای شماری از مراکز رایگیری را در سراسر کشور بازشماری میکند. از جمله آرای تمام مراکز انتخاباتی کابل، پایتخت، بازشماری میشود.