صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کميتۀ مديريت برنامه ملى ميثاق شهروندى در بدخشان ايجاد شد

 کميتۀ مديريت برنامه ملى ميثاق شهروندى در بدخشان ايجاد شد

  رييس جمهور غنى، در سخنرانى ويديويى که در مراسم ايجاد کميتۀ مديريت برنامه ملى ميثاق شهروندى در بدخشان ايراد کرد، بر تامين شفافيت در اين برنامه تاکيد نمود.
به اساس معلومات وزارت احيا و انکشاف دهات؛ اين برنامه، يک برنامه بینالوزارتی میان وزارت های انکشاف دهات، صحت عامه، زراعت، معارف و ادارۀ مستقل ارگانهای محل در سطح شهرها و دهات است.
همچنان این برنامه که حکومت افغانستان و بانک جهانی از تمویل کنندگان آن است، برای ده سال(۲۰۱۶ الی ۲۰۲۶) و به هدف ارایه خدمات اساسی به قريه ها و شهرهای افغانستان از طريق ايجاد شوراهاى انکشافى قريه ها، طرح ریزی شده است.
در اين برنامه، پروژه ها در بخش هاى رساندن آب صحى آشاميدنى، ساخت کانال هاى آبيارى، پل و پلچک و همچنان توليد انرژى از طريق آفتاب و بندهاى کوچک عملى مى شود.
براى عملى شدن اين پروژه ها در ولايت بدخشان،  دیروز کميتۀ مديريت ميثاق شهروندى در اين ولايت با راه اندازى مراسمى در فيض آباد مرکز اين ولايت ايجاد شد.
به گزارش پژواک، محمد اشرف غنى، رييس جمهور کشور در سخنرانى که از طريق ويديو در اين مراسم داشت، روی تامين شفافیت در اين برنامه تاکید نموده گفت که اين برنامه، از طريق هماهنگى ميان وزارت هاى ذيربط عملى مى شود.
همچنان موصوف گفت که مردم قريه ها و گذرها نيز بايد با اداره هاى ذيربط در تطبيق شفاف اين برنامه همکارى داشته باشند. 
رييس جمهور گفت که فساد در اين برنامه، جاى ندارد و استخدام در آن نيز بايد شفاف باشد.
غلام رسول رسولی ريیس برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات، در اين مراسم گفت که کار عملی پروٰژه های اين برنامه، در ۳۴ ولایت کشور به استثنایی تخار و بدخشان آغاز شده و  در بدخشان کارهای عملی آن، در بخش بسیج سازی انتخابات شوراهاى انکشافى ادامه دارد.
به گفته او در بدخشان نيز برخى پروژه ها شناسایی شده و پروپوزل هاى آن تهيه شده است.
به گفته او، کار اين پروژه ها به دليلى در بدخشان تا حال آغاز نشده است که مراحل تدارکاتى آن زمانگير بود.
انجنیر عبدالولی مسئول برنامه ملی میثاق شهروندی در بدخشان گفت که کارهاى اين برنامه، در هشت ولسوالى بدخشان آغاز شده و تا حال صد پروپوزل ترتیب و منظور شده و بودجه لازم آن، به حساب شوراها در بانک مرکزى رسيده است.
وى گفت که با مساعد شدن هوا کار این پروژه ها آغاز خواهد شد.