صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور: عملیات بزرگ نظامی در جاغوری و مالستان راه اندازی می‌شود

معاون رئیس جمهور:  عملیات بزرگ نظامی در جاغوری و مالستان راه اندازی می‌شود

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری از راه اندازی یک عملیات بزرگ نظامی در ولسوالیهای جاغوری و
مالستان ولایت غزنی خبر داده است.
بر اساس اعلامیه مطبوعاتی دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری، آقای دانش دیروز (سه شنبه، 22 عقرب) در جلسهای با مسئولان دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری، وضعیت ولسوالیهای جاغوری و مالستان را بررسی کرده است.
معاون دوم ریاست جمهوری در این جلسه گفته است که "قطعات مختلف نیروهای امنیتی متشکل از قوتهای هوایی و زمینی، با تجهیزات کافی، تحت فرماندهی محمد شریف یفتلی لوی درستیز اردوی ملی و در هماهنگی لازم با مأموریت حمایت قاطع، برای سرکوب جنگجویان گروه تروریستی طالبان، به ولایت غزنی رسیده اند."
آقای دانش گفته است که " اطمینان کامل دارد که با تطبیق این عملیات نظامی، حملات گروه طالبان بر ولسوالیهای جاغوری و مالستان دفع خواهد شد." او بر همکاری جدی مردم و حمایت آنها از نیروهای امنیتی کشور تأکید کرده است.
همچنین دفتر والی غزنی اعلام کرده که صدها نیروی امنیتی دیروز از راه زمین عازم ولسوالی جاغوری و مالستان شدهاند . در اعلامیه دفتر والی غزنی آمده است که این نیروها  شامل نیروهای اردوی ملی و پولیس ملی میشوند.
حدود یک هفته میشود که گروه طالبان بر ولسوالیهای جاغوری و مالستان ولایت غزنی حمله کردهاند و جنگ بین شورشیان این گروه و نیروهای امنیتی با همکاری نیروهای مقاومت مردمی جریان دارد. دیروز گزارشهای نشر شد که گروه طالبان وارد منطقه انگوری ولسوالی جاغوری شده است.
رسیدگی به بیجاشدگان
بر اثر حمله گروه طالبان بر ولسوالیهای جاغوری و مالستان ولایت غزنی، هزاران خانواده آواره شدهاند و به ولسوالیها و ولایات همجوار پناه بردهاند. از جمله دفتر ولایت بامیان اعلام کرده که 260 خانواده از آوارگان این دو ولسوالی به ولایت بامیان آمدهاند.
معاون دوم ریاست جمهوری از باشندگان مناطق مختلف کشور که از بیجاشدگان ولسوالیهای جاغوری و مالستان استقبال کرده و با آنها همکاری کردهاند، تشکر کرده است.
او همچنین به تیمی از دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری دستور داده نیازمندیهای بیجاشدگان این دو ولسوالیها را ازریابی کنند و برای فراهم کردن کمک مورد نیاز، به دفتر ریاست جمهوری گزارش دهند.