صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امریکا: در مورد روند صلح افغانستان پالیسی ما تغییر نکرده است

امریکا: در مورد روند صلح افغانستان پالیسی ما تغییر نکرده است

  وزارت امورخارجۀ امریکا می گوید که آنها از روند صلح به رهبری و مالکیت افغان ها حمایت می کنند و در پالیسی مرتبط به آن، کدام تغییر رونما نشده است.
هیدر نائورت سخنگوی وزارت امورخارجۀ امریکا در واشنگتن به خبرنگاران گفت که زلمی خلیلزاد، برای استقرارصلح در افغانستان سخت می کوشد.
موصوف علاوه نمود که خلیلزاد، سرگرم سفر دومش به منطقه است و تلاش های نامبرده می رساند که امریکا به صلح درازمدت در افغانستان متعهد است.
نامبرده ابراز امیدواری کرده که امریکا از ایجاد تسهیلات پیرامون گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان، موفق به درآید.
خانم نائورت اذعان کرده که امریکا طرفدار حل نظامی منازعه افغانستان نیست، زلمی خلیلزاد برای استقرارصلح و حل سیاسی منازعه در این کشور، تلاش های خستگی ناپذیر را آغاز کرده است.
وی افزوده است: "به سلسله تلاش های ذکرشده، خلیلزاد نسبت به استقرار در واشنگتن، بسا اوقات در هوا در طیاره گشت و گذارمی کند، به کشورهای مختلف سفر کرده و این روند ادامه دارد."
سخنگوی وزارت امورخارجه امریکا گفته است که روند صلح افغانستان به رهبری و مالکیت حکومت به پيش برده می شود و دراین راستا در موقف امریکا تغییر وارد نشده است.
موصوف، از تلاش های اخیر روسیه در قبال روند صلح افغانستان استقبال کرد و گفت که آنها حق همچو تلاش ها را دارند.
روز جمعۀ گذشته، پیرامون روند صلح افغانستان در مسکو نشست برگزارشد که به شمول نمایندگان طالبان مسلح و شورای عالی صلح افغانستان، نمایندگان ۱۲ کشور درآن اشتراک ورزیده بودند.
نامبرده در پاسخ به یک پرسش راجع به تاخیر افتادن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، گفت که فیصله دراین مورد به حکومت افغانستان تعلق دارد.
به گفته خانم نورت، امریکا از روند انتخابات افغانستان حمایت می کند و درآن دخالت نخواهد کرد.