صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هرات دارای بزرگترین مرکز پروسس زعفران کشور شد

هرات دارای بزرگترین مرکز پروسس زعفران کشور شد

بزرگترین مرکز پروسس زعفران کشور در هرات با حمایت ریاست زراعت این ولایت افتتاح شد.
عبدالصبور رحمانی، رئیس ریاست زراعت ولایت هرات به جمهور گفته که: یک مرکز پروسس زعفران با کیفیت بالا و دستگاههای پیشترفته در این ولایت افتتاح شد.
او گفته که پروسس در این مکان از نگاه صحی کاملاً قابل اطمینان بوده و هیچ گونه جای نگرانی وجود ندارد.
به گفته آقای رحمانی، از اول سال جاری تا کنون 600 کیلوگرام زعفران با کیفیت بالا به کشورهای خارجی صادر شده است.
وی علاوه کرد که هم اکنون 42 شرکت و 49 انجمن زعفران در ولایت هرات وجود دارد که بیشتر آنها فعال هستند.
او یاد آور شد که اگر شرکت دیگری هم خواسته باشد که در این زمینه فعالیت داشته باشد، ریاست زراعت هرات آماده هر نوع همکاری است.
آقای رحمانی علاوه کرده که در گذشته زعفران زیادی به صورت قاچاق وارد کشور میشد که به امر مقام ریاست جمهوری جلو آن گرفته شده است.
به گفته وی، با جلوگیری از واردات ، تغییرات چشم گیری در صنعت زعفران ولایت هرات به وجود آمده است.
در همین حال حاجی قاسم الکوزی، یکی از تاجران زعفران در هرات گفته که نزدیک به 2 میلیون دالر در بخش زعفران سرمایه گزاری کرده است.
به گفته وی، با این سرمایه گزاری، شرایط کاری برای حداقل 700 خانم فراهم شده است.
او از دولت میخواهد که تاجران  را در قسمت تهیه دستگاههای پیشرفته پروسس زعفران همکاری کند.
این در حالی است که در همین هفته جشنواره گل زعفران برای مدت دو روز در ولایت هرات برگزار شده بود.