صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طیاره حامل پناهجویان اخراج شده از آلمان به کابل رسید

طیاره حامل پناهجویان اخراج شده از آلمان به کابل رسید

بار دیگر شماری از پناهجویان رد شده افغان از آلمان به کشور بازگشتانده شدند. این هجدهمین اخراج گروهی افغان ها به افغانستان است که با وجود انتقادها و اعتراض ها عملی گردید.
هواپیمای حامل پناهجویان اخراج شده افغان از آلمان صبح دیروز چهارشنبه (۱۴ نوامبر) به میدان هوایی کابل رسید. به قول مأموران این میدان هوایی، هواپیمای حامل تقریباً ۴۰ پناهجوی رد شده افغان ساعت هشت و نیم صبح به کابل مواصلت کرد. این هجدهمین اخراج گروهی پس از اولین پرواز در دسمبر ۲۰۱۶ است. در هفده بار قبلی مقامات ایالتی و فدرال آلمان جمعاً ۳۸۳ مرد افغان را، که تقاضای پناهندگی شان در آلمان رد شده بود، به افغانستان بازگرداندند.
در آغاز ماه جولای امسال، پس از یک اخراج گروهی ۶۹ مرد افغان از آلمان به وطن شان، یک جوان افغان فقط چند روز بعد از رسیدن به کابل خودکشی کرد.
اخراج افغان ها به وطن شان در حلقات سیاسی آلمان مورد اختلاف قرار دارد، زیرا جنگ در برابر اسلامگرایان تندرو طالبان و "دولت اسلامی" یا "داعش" گسترش یافته است. در آغاز همین هفته روان میلادی در نتیجه یک موج خشونت ها در چندین ولایت افغانستان و همچنان یک حمله انتحاری در کابل پایتخت این کشور بیشتر از ۱۰۰ انسان کشته شدند. به قول مقامات نظامی، حکومت افغانستان بر اندکی بیشتر از نیم خاک کشور حاکمیت داشته و در تقریباً ۳۰ درصد مناطق دیگر جنگ و درگیری ها با تندروان جریان دارد.
این اخراج گروهی در حالی صورت گرفت که سازمان های حقوق بشری به شمول «پرو ازول» و «عفو بین الملل» خواستار لغو آن شده و هرگونه اخراج پناهجویان به افغانستان را در تناقض با تعهدات حقوق بشری خوانده بودند.