صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هیأت اعزامی ریاست جمهوری به جاغوری و مالستان: دست‌کم ۶۰ درصد مردم آواره شده‌اند

هیأت اعزامی ریاست جمهوری به جاغوری و مالستان:  دست‌کم ۶۰ درصد مردم آواره شده‌اند

محمد عزیز بختیاری، عضو هیأت اعزامی ریاست جمهوری به ولسوالی ارزگان خاص که از مالستان و جاغوری دیدار کرده، میگوید که حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد از مردم غیر نظامی از دو ولسوالی جاغوری و مالستان آواره شدهاند.
رئیس جمهور به تاریخ ۱۰ عقرب هیأتی را برای بررسی تلفات غیر نظامی حادثه اخیر ولسوالی ارزگان خاص معرفی کرد که این هیأت بعد از بررسی وضعیت ولسوالی ارزگان خاص، مالستان و جاغوری به تازگی به کابل برگشته است.
آقای بختیاری که مشاور رئیس جمهور در امور اجتماعی نیز است، به بیبیسی گفته که: "طالبان تصمیم جدی گرفته که مناطق امن ولسوالی غزنی را ناامن کند."
این عضو هیأت اعزامی ریاست جمهوری افزوده که هیأت روزانه وضعیت ولسوالی جاغوری، مالستان و ارزگان خاص را به رئیس جمهور و وزارتهای دفاع و داخله گزارش میداد، ولی دولت "عمل جدی را علیه تروریستها انجام نداد."
تلفات چگونه بوده است؟
آقای بختیاری گفته که تا زمان حضور او در مناطق محل درگیری، دولت فقط ۵۰ نفر از نیروهای کماندو را به ولسوالی جاغوری در خط مقدم جنگ در منطقه حوتقول و انگوری اعزام کرده بود که در یک عملیات شبانه ۲۵ کماندو و حدود ۲۵ غیر نظامی کشته شدند.
او گفته است که در ولسوالی ارزگان خاص نیز دستکم ۲۰ نیروی مردمی و پولیس توسط طالبان کشته شدند.
مشاور رئیس جمهور افزوده است که در حمله به ولسوالی مالستان نیز دستکم ۵ سرباز امنیتی کشته شدهاند.
وضعیت جنگ چگونه است؟
آقای بختیاری گفته که خود او قبل از کشته شدن نیروهای کماندو به خط مقدم جنگ رفته بود. به گفته او، نیروهای کماندو از برتری تجهیزات گروه طالبان ابراز نگرانی کرده و به او گفته بودند که طالبان آخرین تجهیزات دید در شب را دارند.
به گفته آقای بختیاری، یک روز بعد از این دیدار، نیروهای مردمی و کماندو در خط مقدم جنگ در منطقه حوتقول و انگوری "قتل عام شدند."
آقای بختیاری گفته که علاوه بر جاغوری نیروهای طالبان از چند مسیر وارد ولسوالی مالستان نیز شدند و توانستند که تا ۵۰۰ متری مرکز ولسوالی پیشروی کنند.
او گفته که اقدام دولت در این زمان فقط اعزام هواپیما به محل بود که فقط در فضا گشتزنی میکردند و براساس گزارشها در ولسوالی مالستان فقط چند بار عملیات داشته و در ولسوالی جاغوری یک بار اقدام به عملیات هوایی کرده است.
آخرین وضعیت چه است؟
آقای بختیاری میگوید که مردم به دلیل اینکه آمادگی برای جنگ نداشتند، از ادامه درگیری در وحشت هستند. شماری از خانوادهها با پای پیاده از مسیر کوه و دشت منطقه راترک کردهاند.
شماری از آوارگان که به شهر غزنی رسیده به بیبیسی گفته که آنها حتی قادر نشده که برای کودکان شان لباس گرم بگیرند.
دفتر والی غزنی نیز اعلام کرده که آنان تاکنون ۶۲۰ آواره بیمار ولسوالی جاغوری و مالستان را درمان کرده و بیش از هزار خانواده از این دو ولسوالی به شهر غزنی رسیده و در مساجد و ساختمانهای دولتی جابجا شدهاند.
مجلس نمایندگان افغانستان نیز دیروز وزیران دفاع و داخله/کشور و رئیس امنیت ملی افغانستان را به دلیل وخیم شدن وضعیت امنیتی استجواب کردند.