صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پوليس ٣٥ دانشجوی دانشگاه کابل را بازداشت کرد

پوليس ٣٥ دانشجوی دانشگاه کابل را بازداشت کرد

پوليس کابل می گوید که ۳۵تن از دانشجویان دانشگاه کابل درپيوند به درگیری روز پنجشنبه دراين دانشگاه بازداشت کرده وتحقیقات از آنها آغاز شده است.روز پنجشنبه درپى مشاجره لفظى ميان دو دانشجو درطعام خانه دانشگاه کابل، درگيرى فزيکى ميان شمارى از دانشجویان صورت گرفت.
به گزارش پژواک، منسوبین امنیتی به خاطر متفرق ساختن دانشجویان دست به فیرهای هوایی زدند که با آن هم دانشجویان به درگیری شان ادامه دادند و این درگیری تا ساعت چهار عصر همان روز ادامه داشت. بصیر مجاهد سخنگوی قوماندانی امنیه ولایت کابل دیروز (جمعه، 25 عقرب) به پژواک گفته که دراثراين درگیری وشليک مرمى، یک دانشجو کشته شد و دو تن دیگر جراحت برداشتهاند. به گفته آقای مجاهد،  پولیس کابل ۳۵تن از دانشجویان اين دانشگاه را به اتهام جنگ مغلوبه از دوطرف بازداشت کرده و فعلا تحت نظارت قرار دارند . وى افزوده که لیليه دانشگاه کابل نيزپس ازدرگيرى تعطیل شده و تحقیقات پوليس کابل جريان دارد. این اولین بار نیست که دانشجویان دانشگاه کابل باهم درگیر میشوند. پیش از این نیز درگیریهای دانشجویان دانشگاه کابل باعث کشته و زخمی شدن چندین دانشجو شده بود. شماری از آگاهان امور از افزایش خشونت و افراطگرایی در دانشگاه کابل و دامن زدن مسائل سیاسی در این دانشگاه، ابراز نگرانی میکنند.