صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت تحصیلات، طرح خصوصی سازی خوابگاه‌های دانشگاه‌ها را روی دست گرفته است

وزارت تحصیلات، طرح خصوصی سازی خوابگاه‌های دانشگاه‌ها را روی دست گرفته است

مسئولان در وزارت تحصیلات عالی از طرح واگذاری مدیریت خوابگاههای دانشگاههای دولتی کشور به سکتور خصوصی خبر میدهند.
فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی دیروز (چهارشنبه، 14 قوس) در یک نشست خبری در کابل گفت:"وزارت تحصیلات در نظر دارد تا خوابگاههای دانشگاهها را به سکتور خصوصی واگذار کند."
وی بیان داشت که وزارت تحصیلات عالی سالانه حدود 6 میلیارد افغانی بودجه دارد و 2.8 میلیارد آن مصرف خوابگاهای دانشگاهها میشود.
سخنگوی وزارت تحصیلات عالی گفت:" استفاده معقول از خوابگاهها با مصرف مبلغ یاد شده (2.8 میلیارد افغانی) برای وزارت تحصیلات عالی مهم است".
آقای امین تصریح کرد:" ما در این ارتباط  دو طرح داریم یکی اینکه اگر از سیستم قبلی استفاده شود باید نظارت ما قوی باشد تا دیگر مشکلات در خوابگاهها ایجاد نشود، طرح معقول دیگر ما این است که خوابگاه با زیر بنا و جایگاه اصلی خودشان به سکتور خصوصی واگذار شود."
سخنگوی وزارت تحصیلات عالی گفت: طرح خصوصی سازی خوابگاههای دانشگاه های کشور تحت کار است و در آینده نزدیک نهایی خواهد شد.
وزارت تحصیلات عالی در حالی از طرح خصوصی سازی خوابگاههای دانشگاهها خبر میدهد که سه هفته قبل دو تن از دانشجویان خوابگاه دانشگاه کابل در صف غذا باهم درگیر شدند که این درگیری با دخالت سایر دانشجویان به جنجال بزرگ تبدیل شد و سبب شد تا وزارت تحصیلات عالی برای کنترل وضعیت خوابگاه را تعطیل کند.
سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگوید که خوابگاه دانشگاه کابل تحت شرایط خاص دوباره فعال خواهد شد. وی خاطر نشان ساخت که حادثه خوابگاه دانشگاه کابل از بیرون سازماندهی میشد.
دو هفته قبل نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی در مجلس سنا گفته بود این قضیه از بیرون طوری سازماندهی شده بود که گویا مردم خوشحالخان، هوتخیل و متعلمین خوابگاه مکاتب رحمان بابا و محمود هوتکی برای کشتار دانشجویان هزاره به خوابگاه دانشگاه کابل حمله کرده اند، ولی از سوی دیگر گفته میشد که مردم دشت برچی و قلعه شهاده برای کشتار دانشجویان پشتون به خوابگاه دانشگاه کابل حمله کرده اند.
به گفته او، برخی افراد از بیرون دانشگاه میخواستند که این موضوع را به یک حادثه بزرگ تبدیل کنند؛ اما وزارت تحصیلات عالی به کمک نیروهای امنیتی این حادثه را مدیریت کرد.
به گفته او، در داخل خوابگاه دانشگاه کابل هیچ دانشجویی کشته و زخمی نشده است؛ اما در چوک دهبوری در نتیجه برخورد پولیس با متعلمین خوابگاه مکاتب محمودهوتکی و رحمان بابا یک متعلم کشته شده و 8 تن دیگر زخمی شده اند. او همچنین گفت که از این محل 33 نفر دیگر هم بازداشت شده اند.