صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت کار و امور اجتماعی، استراتیژی اعزام کارگر به خارج را تهیه کرده است

وزارت کار و امور اجتماعی، استراتیژی اعزام کارگر به خارج را تهیه کرده است

مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی میگویند که به منظور ساماندهی به وضعیت مهاجرتهای کاری و حمایت از شهروندان، "استراتیژی ملی مهاجرت کاری" را تهیه کردهاند.
فیضالله ذکی، وزیر کار و امور اجتماعی، روز دوشنبه 19 قوس، هنگام رونمایی این استراتیژی گفت که این استراتیژی یک آغاز "خوب" برای کاهش بیکاری در کشور است.
آقای ذکی افزود که این استراتیژی یکی از گامهایی است که در راستای استراتیژی ملی کار برداشته میشود. بر اساس این استراتیژی، کار شهروندان، هدفمند و قانونمند میشود.
بر اساس گفته او، این استراتیژی در کنفرانس ملی کار در نتیجه مشورتهای فراوان با نهادهای بینالمللی، اتحادیههای کارگری و مقامهای دولتی ساخته شده تا وضعیت بیکاری بهبود یابد. وزیر کار و امور اجتماعی اما تاکید کرد که تمرکز اصلی دولت بر توسعه اقتصادی کشور است تا به این وسیله اشتغالزایی کند.
وزارت کار و امور اجتماعی میگوید با تطبیق استراتیژی ملی کار، از حقوق کارگران در کشورهای خارجی حمایت میشود و کشورهای کارگرپذیر اجازه داده نمیشود که کارگران را استثمار کنند.
رئیس بخش اعزام کارگر به خارج وزارت کار امور اجتماعی گفت، تعداد زیادی از کارگران کشور ما، در کشورهای دیگر مورد استثمار قرار میگیرند.
او افزود که بر اساس این استراتیژی، اعزام کارگر به خارج سهل میشود، حوالهجات کارگران رسمی میشود و از حقوق کارگران دفاع میشود.
از سوی دیگر وزیر کار و امور اجتماعی همچنین تاکید کرد که در صورتی صلح به کشور بیاید ما شاهد یک "جهش" در عرصه اقتصادی خواهیم بود اما با شرایط فعلی نیز در سه تا پنج سال آینده نیز امکان ایجاد 2.8 میلیون شغل وجود دارد. او همچنین علاوه کرد که در سال 1397 نیز ایجاد 700 هزار شغل ممکن است.
آقای ذکی اضافه کرد: "این گفته هوایی نیست"، این ارقام بر اساس تحلیل پروژهها و مصارف بودجه به صورت دقیق و مشخص داده است. او در قسمتی دیگر از سخنانش نیز گفت که دولت تصمیم دارد بودجه را اشتغال محور سازد.
این تلاشها در حالی صورت میگیرد که بر اساس گزارشهای منتشر شده نهادهای دولتی و بینالمللی، حدود 3 میلیون فرد واجد شرایط کار در کشور بیکار هستند.
وزارت کار و امور اجتماعی دلیل افزایش بیکاری در کشور را، خروج 140 هزار نیروی خارجی از کشور میداند اما میگوید که این مشکل طی سالهای آینده با عملی شدن این استراتیژیها، رفع خواهد شد.
ساره کرگس، هماهنگ کننده ارشد حمایت از برنامههای سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) نیز خوشبین است که این استراتیژی بتواند چالشهای موجود در قسمت دسترسی به ویزا و سایر مشکلاتی را که کارگران داشتهاند، حل میکند.
خانم کرگس به روزنامه افغانستانما گفت که سازمان ملل متحد نیز در نظر دارد با ساختن چنین استراتیژیها، کشورها را توانمند بسازد تا مهاجرتها را نظام مند بکنند تا شهروندان کشورها با هویت خود برای کار به کشورهای دیگر مراجعه کنند.
طی سالهای 2015 تا 2017 میلادی حدود 300 هزار نفر، کشور را به دلیل مشکلات اقتصادی، بیکاری و ناامنی ترک کردهاند که 250 هزار تن فقط به قاره اروپا رفتند.
اعزام اولین گروه کارگران به امارات
وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که بر اساس رایزنیهای انجام شده، قرار است در ماه حمل سال آینده خورشیدی، اولین گروه کارگران به امارات متحده فرستاده شود.
فیضالله ذکی، وزیر کار و امور اجتماعی گفت که طی ماههای گذشته چند دیدار با نمایندگان کشور امارات انجام شده است و قرار است اولین گروه در ماه حمل سال اینده اعزام شوند.
آقای ذکی هشدار داد که این اعزام باید توسط دولت و یا شرکتهایی که از این وزارت جواز گرفتهاند انجام شوند تا کسی فریب فرصت جویان را نخورد.
بر اساس گفتههای او، حدود 70 شرکت جواز اعزام کارگر به خارج را دارند.
وزیر کار و امور اجتماعی همچنین میگوید که کشورهای توسعه یافته همواره نیازمند کارگر هستند و در این زمینه با کمک استراتیژی ملی مهاجرت کار، میتوان کارگر به خارج فرستاد.
حدود چهار سال پیش نیز وزارت کار و امور اجتماعی چنین طرحی را با کشور قطر قرار بود انجام دهد اما به دلایلی نامعلوم این طرح انجام نشد.