صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت امور زنان: خشونت علیه زنان کاهش یافته است

 وزارت امور زنان:  خشونت علیه زنان کاهش یافته است

وزارت امور زنان میگوید که برنامههای آگاهی دهی برای محو خشونت، باعث شده است که میزان خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته کاهش یابد.
سپوژمی وردک، معین وزارت امور زنان روز سهشنبه 20 قوس در یک نشست خبری مشترک با معین وزارت معارف، رئیس جندر وزارت صحت عامه و رئیس کشف وزارت امور داخله در کابل گفت که در سال جاری، 4138 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده است که نسبت به سال گذشته، کاهش چشمگیری داشته است. بر اساس گفتههای معین وزارت امور زنان، در سال گذشته بیشتر از 6600 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده بود.
خانم وردک این سخنان را در ختم کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان بیان کرد.
او گفت که در جریان کمپاین شانزده روزه محو خشونت علیه زنان، برنامههای آگاهی دهی که شامل راه اندازی چند میزگرد در تلویزیونها، راه اندازی برنامههای آموزشی درباره قوانین و مقررهها و بازدید از مراکز حمایوی زنان، صورت گرفته است.
خانم وردک افزود در این مدت حدود یک هزار و ۴۰۰ زن که به بیماری دیابت یا مرض شکر گرفتار بودند، توسط وزارت صحت به صورت رایگان مداوا شدند.
او گفت: "ما از مراکز معتادین زنان در خوشحال مینه بازدید کردهایم و از شرکای ملی و بینالمللیمان خواهان ایجاد یک مرکز مشخص برای این زنان بعد از تداوی و ایجاد کار برای این زنان هستیم."
معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان علاوه کرد که این وزارت برای زنان در مراکز حمایوی نیز کارت هویت گرفته و برای آنان کارت خاص صحی نیز توزیع کرده است تا از تداوی و در صورت نیاز از جراحی رایگان بهرهمند شوند.
در همین حال، معین وزارت معارف، رئیس جندر وزارت صحت و رئیس کشف وزارت امور داخله اعلام کردند که هر کدام از این ادارات در جریان کمپاین شانزده روزه محو خشونت علیه زنان، سهم خود را در راستای محو خشونت علیه زنان انجام دادهاند.
بیست و پنجم اکتوبر مطابق با 4 قوس، روز جهانی محو خشونت علیه زنان بود. امسال وزارتخانه ها و ادارات دولتی به هدف محو خشونت علیه زنان، کمپاین شانزده روزهای را راه اندازی کرده بودند که روز دوشنبه پایان یافت.
عبدالله عبدالله، رییس اجراییه جکومت وحدت ملی روز دوشنبه در مراسم اختتامیهٔ کمپین ۱۶روزه محو خشونت علیه زنان گفت که خشونت علیه زنان یک معضل کلان اجتماعی است که سلامت جامعه و روند توسعه کشور را متأثر کرده است.
آقای عبدالله افزود، مبارزه با خشونت علیه زنان، نیازمند توجه و همکاری همگانی است و این کار از توان یک یا چند نهاد دولتی بیرون است. همه در قبال محو خشونت علیه زنان وظیفه دارند.
این سخنان در حالی مطرح میشود که روز گذشته همزمان با ختم کمپاین 16 روز محو خشونت علیه زنان، یک ملا در ولایت غور، سر زنش را برید.