صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس سنا: سقوط پی‌هم چرخبال‌های نظامی مشکوک و نگران کننده است

مجلس سنا: سقوط پی‌هم چرخبال‌های نظامی مشکوک و نگران کننده است

مجلس سنا میگوید که سقوط پیهم چرخبالهای نظامی مشکوک و نگران کننده است که سبب تلفات خلبانها و سربازان میگردد.
فضلهادی مسلم یار رئیس مجلس سنا در نشست دیروز (سهشنبه، 20 قوس) این مجلس از سقوط پیهم چرخبالهای نظامی در نقاط مختلف کشور ابراز نگرانی کرد.
آقای مسلم یار گفت: "این وضعیت (سقوط چرخبالها) دردآور است و وزارت دفاع ملی به ویژه اداره قوای هوایی کشور باید مسئولیت خود را برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث درست انجام دهند."
او به کمیسیون امور دفاعی مجلس سنا هدایت داد تا مقامهای و مسئولان مربوطه را در این مورد استجواب کرده و پاسخ واضح در رابطه از آنان بخواهند که مشکل در چیست.
به گزارش جمهور، گلالی اکبری دیگر عضو مجلس سنا نیز گفت: "سقوط چرخبالهای نظامی مشکوک و سوال برانگیز است؛ زیرا در تمامی سالهای دوران مقاومت اینقدر چرخبال سقوط نکرده بود که هم اکنون در یک سال اخیر حدود 10 چرخبال سقوط کرده است."
خانم اکبری افزود که پیلوتهای کشور با هزینههای هنگفت آموزش میبنند ولی همه روزه یکتن آنان در حوادث سقوط چرخبالها به شهادت میرسند.
به گفته او، اگر چرخبالها کهنه اند، درست ترمیم شوند و یا به دلیل اینکه این چرخبالها ساخت روسی اند ترمیم نمیشود هم باید دلیل آن روشن گردد تا نیروهای هوایی تلف نشوند.
محی الدین منصف هم گفت: "چند چرخبال در روزهای اخیر در ولایتهای مختلف کشور سقوط کرده اند؛ وزارت دفاع مسئولیت دارد در صورتیکه این چرخبالها عوارض دارند نباید پرواز دهد و اگر کارمندان تخنیکی نقض دارند باید تبدیل شان کنند؛ زیرا این مساله درحالی که وضعیت امنیت خراب است بیشتر نگران کننده میباشد."
این در حالی است که تنها در چند روز گذشته دو چرخبال در ولایت قندهار دچار سانحه هوایی شده که در نتیجه شماری از سربازان زخمی شده اند.
نزدیک به دو ماه پیش نیز یک چرخبال اردوی ملی  در فراه سقوط کرد که در این رویداد شماری از مقامهای ارشد ولایت فراه کشته شدند.