صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت داخله: معاون وزیر مالیه طالبان هنگام خروج از کشور دستگیر شد

وزارت داخله: معاون وزیر مالیه طالبان هنگام خروج از کشور دستگیر شد

وزارت داخله اعلام کرده که دو عضو گروه طالبان را در میدان هوایی بینالمللی کابل و نقطه مرزی اسپین بولدک در ولایت قندهار در جنوب کشور بازداشت کرده است. نام این دو عضو طالبان در فهرست تحریمهای سازمان ملل است.
براساس این خبرنامه یکی از این دو نفر روز دوشنبه (۱۹قوس) در مرز اسپین بولدک ولایت قندهار بازداشت شدند.
به گفته وزارت داخله فرد بازداشت شده در اسپین بولدک، معاون وزارت مالیه حکومت طالبان بوده است.
وزارت داخله هویت این فرد را عبدالجلیل حقانی اعلام کرده و گفته است که اینترپل - پولیس بینالملل - او را شناسایی کرده است.
در خبرنامه وزارت داخله آمده که عبدالجلیل حقانی "با جعل هویت و پاسپورت جعلی به اسم ولی محمد" در نظر داشت از مرز اسپین بولدک به کشور پاکستان سفر کند.
ماموران پولیس فرد دوم را در میدان هوایی بین المللی کابل شناسایی و بازداشت کردهاند.
وزارت داخله هویت این فرد را نورالله، باشنده ولایت زابل اعلام کرده و گفته است که او نیز در فهرست تحریمهای سازمان ملل بوده است.
حکومت معتقد است که یکی از راههای کاهش فعالیت طالبان و وارد کردن فشار بر این گروه، خشکاندن منابع مالی آنان است که از طریق تحریمهای بینالمللی مقدور است.
افغانستان بارها از کمیته تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل خواسته است گروه طالبان را "گروه تروریستی" تعریف کند و ملاهبتالله آخوندزاده، رهبر، و دیگر اعضای رهبری این گروه را در فهرست تحریم شدگان سازمان ملل قرار دهد.
حکومت از یک سال پیش تاکنون برای درج نام رهبران و برخی از اعضای ارشد این گروه در فهرست تحریمهای سازمان ملل تلاش کرده است.
آمریکا شمار زیادی از اعضای گروه طالبان و شبکه حقانی را مشمول تحریمهای این کشور قرار داده است.
در تازه ترین مورد آمریکا و متحدان عرب این کشور ۹ نفر از جمله ۲ شهروند ایران را که گفته شده افسر نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هستند به اتهام ارتباط با گروه طالبان تحریم کردند.
وزارت خزانهداری آمریکا اسامی تحریم شدگان را محمد ابراهیم اوحدی (جلال واحدی) و اسماعیل رضوی اعلام کرده و گفته است که این دو نفر از افسران نیروی قدس مستقر در بیرجند بوده و در تجهیز نظامی و حمایت لجستیکی، مالی و اطلاعاتی از طالبان نقش داشتهاند.