صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اولین محموله تجاری کشور از طریق راه لاجورد به اروپا فرستاده می‌شود

اولین محموله تجاری کشور از طریق راه لاجورد به اروپا فرستاده می‌شود

وزارت امور خارجه میگوید که اولین محموله تجاری بازرگانان افغان، روز پنجشنبه آینده از طریق راه لاجورد به اروپا فرستاده میشود.
حسن سروش، رئیس همکاریهای اقتصادی وزارت امور خارجه، روز سهشنبه 20 قوس، در یک نشست خبری گفت که این محموله به صورت آزمایشی فرستاده میشود تا چالشها بررسی شود. او به مقدار کالا به صورت دقیق اشاره نکرد اما گفت که حجم این کالای صادراتی بسیار زیاد است و این باعث شده که روند انتقال با یک هفته تاخیر انجام شود.
رئیس همکاریهای اقتصادی وزارت خارجه همچنین گفت که دولت در قسمت انتقال اموال با بازرگانان همکاری مالی نیز میکند.
آقای سروش در قسمتی دیگر از سخنانش افزود، این محموله تجاری، قرار است در در قالب سیستم تیر (کنوانسیون حمل و نقل بینالمللی جادهای) انتقال یابد تا موجب کاهش در زمان انتقال و مصؤنیت اموال شود.
رئیس همکاریهای اقتصادی وزارت خارجه هر چند میگوید که استفاده از سیستم تیر نیز برای اولین بار صورت میگیرد اما پیش از این مقامهای اتاق تجارت و صنایع و وزارت صنعت و تجارت گفته بودند که از این طریق محمولههایی صادر شده است.
طرح انتقال اموال تجاری در سال 2012 میلادی توسط حکومت افغانستان ارائه شده بود که سرانجام موافقتنامه آن در نوامبر سال 2016 میلادی امضا شد. این راه به باور کارشناسان منفعتهای اقتصادی فراوانی دارد.
راه لاجورد از افغانستان آغاز میشود، بعد به بندر ترکمن باشی کشور ترکمنستان ختم، سپس از مسیر شهر باکوی آذربایجان به منطقه تفلیس گرجستان وصل میشود و از تفلیس نیز به طرف قارس ترکیه میرود و از آنجا به استانبول و بعد به اروپا وصل میشود.
حکومت وحدت ملی طی سالهای اخیر در تلاش بوده که افغانستان را از طرق مختلف به دریا و یا اینکه کشورهای اروپایی وصل کند. مسیر چابهار، احیای جاده ابریشم و راه لاجورد نمونهای از این طرحهاست.