صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ستره محکمه: با فـساد مبارزۀ جدی کرده ایم

 ستره محکمه:  با فـساد مبارزۀ جدی کرده ایم

ستره محکمه، اعلام کرد که در چهار سال گذشته، در برابر فساد اداری مبارزه گسترده و جدی کرده است.
امانالله ایمان، سخنگوی ستر محکمه روز سه شنبه (۲۰ قوس) به خبرنگاران گفت که برای جلوگیری از رشوه ستانی و فساد، سیستم مدیریت قضایا را ایجاد کرده اند که بیش از ۴۰۰ هزار دوسیه در آن ثبت شده است.
او گفت که ستره محکمه در چهار سال اخیر به ۲۸۰هزار دوسیه رسیدگی کرده است: "این به معنی رسیدگی به دوسیههایی است که در سالهای گذشته رسیدگی نشده بود، تمام آن دوسیهها رسیدگی شده و بر اساس قانون باید به آن رسیدگی شود و قاضیان مکلف شده اند و از امور آنان تفتیش و نظارت میشود".
به گفتۀ وی، در جریان چهار سال گذشته، ۳۴۱ تن از قاضیان، سارنوالان و وکلای مدافع به دلیل فساد بازداشت و با آنان برخورد قانونی صورت گرفته است.
ستره محکمه در مجموع ۲۵۰۰ قاضی دارد که ۳۰۰ نفر آن زنان هستند و این ادارۀ قضایی، ۷۰ درصد قاضیان - بیش از ۱۳۰۰ نفر - به منظور جلوگیری از فساد در نقاط مختلف کشور تغییر و تبدیل شده اند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که سه روز قبل، نهاد شفافیت افغانستان با نشر گزارشی، قضا، سارنوالی و معارف را فاسدترین نهادهای دولتی افغانستان خواند.
اما امانالله ایمان، این گزارش را رد کرد و گفت که سروی اداره شفافیت غیرعادلانه و مبهم است.