صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دیدار خلیل‌زاد با وزیر خارجه ازبکستان در رابطه به صلح افغانستان

 دیدار خلیل‌زاد با وزیر خارجه ازبکستان در رابطه به صلح افغانستان

زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با عبدالعزیز کاملوف، وزیر خارجه ازبکستان دیدار و گفتوگو کرد.
وزارت خارجه ازبکستان درخبرنامهای گفتهاست که در این دیدار همچنین لیزا کرتیس، معاون دستیار رئیسجمهور امریکا در امور امنیت، مدیر ارشد مسایل آسیای جنوبی و مرکزی امریکا نیز حضور داشتند.
درخبرنامه آمدهاست که در این دیدار درباره روابط ازبکستان و امریکا و همچنین اوضاع منطقه و جهان نیز تبادل نظر شد.
خبرنامه میافزاید که طرفین بر توسعه بیشتر روابط میان دو کشور پس از سفر شوکت میرضیایف، رییسجمهور ازبیکستان به امریکا و گفتگوهای او دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا در ماه می سال۲۰۱۸ میلادی، تأکید کردند.
در خبرنامه اضافه شدهاست که آقای خلیلزاد و کاملوف درباره افغانستان نیز بحث و گفتگو کردند و افزودند که راه حل نظامی برای مسایل افغانستان وجود ندارد.
در این نشست، بر اهمیت نشست تاشکند که درباره افغانستان برگزار شده بود، نیز تأکید شد و افزودند که جامعه جهانی باید برای همگرایی تمام افغانها را در جهت صلح در این کشور، کمک کنند.
همچنین دو طرف در این دیدار، درباره برنامه صلح افغانستان از سوی اشرف غنی، رئیسجمهور کشور در شهر جنیوا، حمایت کردند.
در این دیدار، همچنین اجرای طرحهای بزرگ زیربنایی در حوزه اجتماعی و اقتصادی در افغانستان بررسی شد.