صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اولین محموله تجاری از طریق راه لاجورد امروز به اروپا ارسال می‌شود

اولین محموله تجاری از طریق راه لاجورد امروز به اروپا ارسال می‌شود

اتاق تجارت و صنایع کشور میگوید که اولین محموله تجاری افغانستان از مسیر لاجورد تحت میکانیزم توافق بین المللی تیر امروز (پنجشنبه، 22 قوس)  به اروپا ارسال میشود.
عتیق الله نصرت رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک در کابل گفت این محموله همزمان با افتتاح مسیر ترانزیتی راه لاجورد به ترکیه و اروپا ارسال میشود.
مسیر ترانزیتی لاجورد که از طریق بندرآقینه افغانستان را به کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه و سپس به اروپا وصل میکند  از مسیر های بدیل ترانزیتی محسوب میشود که حکومت از چند سال به این سو برای فعال کردن آن تلاش کرده است.
نصرت  گفت این محموله که بیش از صد تن اقلام صادراتی افغانستان را شامل میشود تحت میکانیزم کنوانسیون بین المللی تیر از بندر آقینه، کشورهای ترکمنستان، آذربایجان را پشت سر گذاشته و به ترکیه منتقل میشود.
وی مسیر ترانزیتی لاجورد را یکی از نزدیک ترین راهها برای وصل کردن افغانستان از دومجرای ترانزیتی جاده و خط آهن به اروپا بهترین راه بدیل ترانزیتی برای کشور خواند.
به گفته او انتقال محموله های ترانزیتی از این مسیر، زمینه کار به شرکتهای ترانسپورتی افغانی را به گونه گسترده میسر میسازد.
رئیس اتاق تجارت مسیر لاجورد را در انتقال اقلام تجارتی به اروپا نزدیک و به صرفه خواند و تاکید کرد که اموال تجاری از این طریق به اروپا 11 تا 16 روز را دربر خواهد گرفت.
نصرت امضای برخی تفاهم نامه ها با کشورهای مسیر لاجورد درصدور ویزا با رانندگان وایجاد ترمینل های مخصوص صادرات و واردات در بندر آقینه و الکترونیکی شدن سیستم این بندر را از نیازمندیهای اساسی تاجران در فعالیت در این مسیر خواند.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور نیز مسیر لاجورد را یکی از راه های بدیل ترانزیتی پاکستان خواند که به گفته او اهمیت ویژه دارد.
او گفت که افزایش مبادلات تجاری با کشورهای منطقه و اروپا از برنامههای اقتصادی حکومت به هدف خودکفایی محسوب میشود.
پیش از این نیز حکومت چندین مسیر ترانزیتی را به منظور بدیل راهای ترانزیتی با پاکستان فعال کرده است.
به گفته آگاهان، فعال شدن راه های بدیل منجر به افزایش صادرات کشور شده و توانسته بخش عمده فشارهای اقتصادی که همزمان با مسدود شدن مسیر های ترانزیتی پاکستان به مردم وارد میشد را کاهش دهد.