صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون شورای عالی صلح: نقش زنان در بورد عالی مشورتی صلح نادیده گرفته شده است

 معاون شورای عالی صلح:  نقش زنان در بورد عالی مشورتی صلح نادیده گرفته شده است

حبیبه سرابی، معاون شورای عالی صلح با انتقاد از انتخاب اعضای بورد عالی مشورتی صلح، گفت که زنان، جوانان و فعالان مدنی در این فهرست جایی ندارد.
خانم سرابی روز چهارشنبه 21 قوس در نشست ملی "زنان در روند صلح" گفت که در 40 سال گذشته زنان بیشترین آسیب را از جنگ دیده اما اکنون در روند مذاکرات صلح کمترین سهم را دارند.
معاون شورای عالی صلح افزود که زنان فقط موقع انتخابات نیمی از جامعه نیستند، بلکه باید در تمامی سطوح تصمیم گیری حضور داشته باشند.
این انتقاد در حالی مطرح میشود که ریاست جمهوری روز سهشنبه اعلام کرد که به منظور ایجاد تفاهم ملی برای تامین صلح پایدار در کشور از طریق مشوره و بحث با نخبگان، بزرگان جهادی، سیاسی و اجتماعی و اقشار مختلف جامعه؛ بورد عالی مشورتی صلح تحت ریاست رئیس جمهور دایر میشود.
این بورد وظیفه دارد تا مشورههای سازنده و لازم را با رهبری دولت شریک کند، پیشنهادات کمیتههای کاری مسأله صلح را بررسی و در صورت لزوم نظریاتشان درباره تهیه چارچوب کاری تیم مذاکرهکننده را با آنها شریک کنند.
مسئولیت دارالانشای این بورد مشورتی را شورای امنیت ملی بر عهده خواهد داشت و جلسات این بورد به اشتراک رهبری حکومت وحدت ملی، مجلسین شورای ملی، قاضیالقضات، مشاور امنیت ملی، رئیس عمومی دفتر ریاست جمهوری، لوی سارنوال، رئیس عمومی امنیت ملی، وزیر دولت در امور پارلمانی، رئیس عمومی ارگانهای محلی، رئیس شورای علمای افغانستان و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح دایر میشود.
عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی که عضو بورد عالی مشورتی صلح است، گفت که هیأت مذاکره کننده صلح، از تمام مردم افغانستان نمایندگی میکند.
آقای عبدالله بدون نام بردن از شخص خاصی، در این نشست گفت که هیأت مذاکره کننده در مورد خواستههای مردم گفتگو میکند و باید با تنگ نظری با قضایا برخورد نکنیم.
او با تأکید بر ضرورت ادامه بحثها در مورد صلح در میان همه اقشار و سطوح مختلف، افزود: در جریان مذاکرات صلح با تمام تدبیر برخورد خواهد شد تا این فرصت ضایع نشود و حقوق همه مردم محفوظ باشد.
در دو ماه اخیر، مذاکرات صلح شدت گرفته است. علاوه بر فعالیتهای شورای عالی صلح، زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و برخی از کشورهای منطقه در تلاش به نتیجه نشستن روند صلح هستند.
جان بس سفیر ایالات متحده امریکا نیز در این نشست، بر حضور زنان در روند صلح تاکید کرد و گفت که برای اینکه مردم افغانستان به یک صلح واقعی برسند، لازم است زنان این کشور در پروسه صلح سهیم شوند و مشارکت داشته باشند.
آقای بس افزود، بدون حضور زنان در روند مذاکرات صلح؛ صلح دوامدار و پایدار نخواهد بود. او تاکید کرد که نه تنها زنان کابل بلکه تمامی زنان افغانستان باید در روند صلح سهیم باشند.
او همچنین گفت: ایالات متحده امریکا کوشش میکند فرصتی را فراهم کند که نمایندگان همه اقشار در افغانستان بتوانند دور یک میز بنشینند و با ایجاد یک چارچوب مشخص، به صلح دست یابند.
سفیر ایالات متحده به سفرهای زلمی خلیلزاد اشاره کرد و گفت که خلیلزاد تلاش میکند فرصت صلح را در افغانستان ایجاد کند تا مردم افغانستان به صلح برسند.
یلدا رویان، معاون پروژه مشارکت –برگزار کننده این نشست- گفت: اعضای ائتلاف زنان در روند صلح، بر این باورند که زنان نقش مستقیم در منازعات نداشتهاند، اما بیشترین ضرر را متقبل میشوند. او به نمایندگی از ائتلاف زنان در روند صلح، خواهان ارج گذاشتن به زنان در مذاکرات صلح شد.
اما در این نشست شماری از اشتراک کنندگان، که از آدرس علما حضور داشتند به صورت تلویحی مخالفتشان را با حضور زنان در روند گفتگوهای صلح اعلام کردند.
یکی از این عالمان دینی، با انتقاد از سخنان حبیبه سرابی، در بین نشست گفت: "زنان اگر به مذاکرات صلح بروند، چه چیزی برای گفتن دارند"؟ حبیبه سرابی به این پرسش پاسخی نداد.
گروه طالبان نیز در دوران خود با حضور زنان در اجتماع و حتی تحصیل مخالف بود و اکنون نیز در شماری از ولسوالی‌‎های تحت ادارهشان به دختران اجازه تحصیل نمیدهند.