صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کاهش 14 درصدی آب‌های سطحی افغانستان؛ باشندگان سه حوزه آبی با بحران کمبود آب روبرو هستند

کاهش 14 درصدی آب‌های سطحی افغانستان؛ باشندگان سه حوزه آبی با بحران کمبود آب روبرو هستند

علیاحمد عثمانی وزیر پیشین انرژی و آب کشور میگوید که آبهای سطحی افغانستان در جریان 40 سال گذشته 14 درصد کاهش یافته است.
آقای عثمانی روز پنجشنبه (22 قوس) در یک سیمینار علمی در پیوند به "مدیریت آبهای سطحی افغانستان" در کابل، میزان آبهای افغانستان را رو به کاهش خواند.
آقای عثمانی گفت که تاکنون از آبهای سرشار که به کشورهای همسایه سرازیراست در کشور صحبت میشود در حالی که هم اکنون از دریاهای سرشار در کشور خبر نیست و آبهای سطحی و زیر زمینی به گونه شتابان در حال کاهش است.
او گفت که آمارهای که بین سالهای 57 تا 97 خورشیدی از نوسانات آبهای سطحی جمع آوری شده، نشان میدهد که 14 درصد از میزان آبهای سطحی کشور در جریان چهل سال گذشته کاهش یافته است.
به گفته او، حجم کلی آبهای سطحی کشور براساس آمار سال 57 خورشیدی به 57 میلیارد مترمکعب بالغ میشد که این میزان در شرایط حاضر به 49 میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.
آقای عثمانی سه حوزه آبی کابل، شمال و هریرود را دچار کمبود آب در سطح بحرانی دانسته گفته که کاهش آبهای سطحی تاثیرات خود را کم و بیش بر تمام حوزههای آبی کشور برجای گذاشته است.
وی در بخشی دیگر صحبتهای خود به مشکلات جدی در روند مدیریت آب اشاره کرده گفت که تشکیلات وزارت انرژی و آب از نظر اجرایی به شدت دچار مشکل است.
او گفت، با آنکه این وزارت تشکلات وسیع در بخش پلان گذاری، ایجاد قوانین پالیسیها و امر و نهی دارد اما در بخشهای اجرایی تعداد انگشت شماری مصروف کار اند که تنها قادر میشوند اوامر و دستورات مدیرانشان را به اجرا گذارند.
وزیر پیشین انرژی و آب، مدیریت آبهای کشور را نیازمند نهادی با توانمندی بالای مدیریتی و اجرایی خواند که حکومت برای ایجاد آن بدون ضیای وقت باید وارد عمل شود.
در همین حال نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی نیز پذیرفت که اصطلاح آبهای سرشار هم اکنون در افغانستان بیمعنا شده و باشندگان اطراف بسیاری از دریاهای کشور از جمله دریای هلمند با خطر کمبود آب روبرو هستند.
او گفت که باشندگان چهار ولسوالی نیمروز که در نزدیکیهای دریای هلمند بود و باش دارند به دلیل کاهش دسترسی به آب تا چندی پیش در معرض کوچ جمعی قرار داشتند که پس از بارندگی اخیر مقداری آسوده خاطر شدند.
آقای نجیب، مهاجرتهای ناشی از کمآبی و خشکسالی را در جریان سال جاری خورشیدی گسترده خواند گفت که نزدیک به 40 هزار فامیل تنها در ولایتهای غربی کشور به دلیل خشکسالی مجبور به ترک محلات مسکونی شان شده اند.
وی پاسخ گویی به مشکل کمبود آب را نیازمند برنامه ریزیهای مسلکی و قوی دولت و جلب توجه مردم در استفاده به صرفه از آبهای سطحی و زیر زمینی خواند.