صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نشست افغانستان، پاکستان و چین امروز در کابل برگزار می‌شود

نشست افغانستان، پاکستان و چین امروز در کابل برگزار می‌شود

قرار است دومین نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین امروز (شنبه، 24 قوس) در کابل برگزار شود.
عارف صمیم، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، دیروز (جمعه، 23 قوس) به صدای امریکا گفته است که این نشست در سطح وزرای خارجه برگزار میشود و وزیر خارجه سه کشور در آن اشتراک خواهند کرد.
به گفته معاون سخنگوی ریاست جمهوری، مذاکرات صلح افغانستانف با تروریزم و گسترش همکاریهای منطقهای، محورهای اصلی بحث وزرای خارجه سه کشور خواهد بود.
انتظار میرود در این نشست یک تفاهمنامه همکاری میان کابل و اسلام آباد در امر مبارزه با تروریزم امضا شود که بیجینگ مسئول نظارت بر عملی شدن آن خواهد بود.
تحلیلگران افغان، برگزاری نشست سه جانبه میان کابل، اسلامآباد و بیجینگ را در شرایط کنونی برای افغانستان مهم میدانند.
انتظار خادم، تحلیلگر روابط بینالمللی در کابل گفته که چین برای برقراری صلح در افغانستان نقش مهمی دارد و میتواند در این راستا کابل را همکاری کند.
نخستین نشست سهجانبه افغانستان، پاکستان و چین در ماه دسامبر سال گذشته میلادی در بیجینگ برگزار شده بود.