صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افتتاح راه لاجورد؛ 180 تن محصول افغانستان به اروپا فرستاده شد

افتتاح راه لاجورد؛  180 تن محصول افغانستان به اروپا فرستاده شد

با افتتاح راه ترانزیتی لاجورد، برای اولین بار 180 تن از محصولات و تولیدات کشور به قاره اروپا فرستاده شد.
راه ترانزیتی لاجورد، روز پنجشنبه (22 قوس) با حضور محمد اشرف غنی، رئیس جمهور و شماری از مقامات عالی رتبه دولتی، در ولایت هرات در جنوب غرب کشور، افتتاح شد.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور در مراسم افتتاح این مسیر در هرات، گفت: "امروز یک مانع بزرگ از سر راه هدف ما که یک افغانستان صادراتی و متوصل است، برداشته شد".
آقای غنی افزود: "باز شدن این راه به معنی بسته شدن راهها به آسیای جنوبی نیست، بلکه هدف این است که این راه آسیای جنوبی را در قدم دوم به آسیای مرکزی، قفقاز و اروپا وصل کند".
محمد حمید طماسی، وزیر ترانسپورت کشور گفت که محصولاتی که از طریق راه لاجورد به اروپا فرستاده شد، شامل کشمش، تخم تربوز، کنجد و تار ابریشم میشود که توسط 9 موتر تیلر با پلیت افغانستان به اروپا انتقال داده میشود.
قرار است این محموله در قالب سیستم "تیر" (کنوانسیون حمل و نقل بینالمللی جادهای) انتقال یابد تا موجب کاهش در زمان، هزینه انتقال و مصؤنیت اموال شود.
طرح انتقال اموال تجاری از طریق راه لاجورد در سال 2012 میلادی توسط حکومت افغانستان ارائه شده بود که سرانجام موافقتنامه آن در نوامبر سال 2016 میلادی در پایان نشست همکاریهای اقتصادی منطقهای (ریکا) در ترکمنستان امضا شد.
راه لاجورد از بندر تورغندی در هرات و بندر آقینه در ولایت فاریاب آغاز میشود، بعد به بندر ترکمن باشی کشور ترکمنستان ختم، سپس از مسیر شهر باکوی آذربایجان به منطقه تفلیس گرجستان وصل میشود و از تفلیس نیز به طرف قارس ترکیه میرود و از آنجا به استانبول و بعد به اروپا وصل میشود.
توپ در میدان سرمایه گذاران افغانستان
حکومت وحدت ملی در چهار سال گذشته در جستجوی راههای بدیل تجاری بوده تا بتواند از وابسته بودن به مرزها و بنادر پاکستان نجات یابد.
ایجاد چندین دهلیز هوایی با کشورهای مختلف، طرح احیای جاده ابریشم و راه لاجورد از جمله تلاشهای حکومت افغانستان در این راستا است تا مسیرهای جدید تجاری بر روی سرمایهگذاران کشور باز شود.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در مراسم افتتاح راه لاجورد نیز گفت که "اکنون توپ در میدان سرمایهگذاران افغانستان است" و افزود اکنون زمینه تجارت و صادرات اموال تجاری افغانستان به کشورهای مختلف و از مسیرهای مختلف، مهیا شده است.
آقای غنی گفت که "هفده سال پیش افغانستان در انزوا بود و ما راه ارتباطی با کسی نداشتیم و سه چهار سال پیش تهدید میشدیم که اگر این سرحد و آن سرحد را بسته کنیم، نان خوردن نخواهید داشت." او افزود اما ""ما راههای وسیع داریم، به یک راه محدود نیستم و صدها راه وصل میخواهیم."
پیش از این، سرمایه گذاران مجبور بودند مواد اولیه و مورد نیازشان را از طریق بندر کراچی وارد کنند که فراز و نشیبهای سیاسی با پاکستان باعث میشد که بندر کراچی بر تاجران و سرمایهگذاران مسدود شود.
اکنون کارشناسان بر این باورند که حصارها شکسته است و افغانستان میتواند با تعامل با کشورهای همسایه، با جهان و منطقه ارتباط داشته باشد.
مسئولان حکومتی همچنین میگویند که راه لاجورد یکی از کوتاهترین، مطمئنترین و سادهترین راهها برای افغانستان است؛ زیرا از مرز افغانستان تا بندر ترکمنباشی هم جاده و هم خط آهن وجود دارد. باکو نیز از طریق جاده و خط آهن به قارس و استانبول وصل است.
ارزیابیهای دولت نیز نشان میدهد که انتقال اموال از طریق بندر کراچی پاکستان به شهر مرزی جلال آباد در شرق افغانستان حدود ۱۴ روز وقت میگیرد و تنها هزینه انتقال یک موتر کالا بیشتر از ۵ هزار دالر است. هزینه استفاده از مسیر قزاقستان که ۶ هزار و ۲۰۰ کیلومتر است بیش از ۴ هزار دالر و از مرز تورغندی تا قارس ترکیه (راه لاجورد) دو هزار و ۲۰۰ کیلومتر و اندکی بیشتر سه هزار و ۲۰۰ دالر است.