صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امتحان کانکور دانشگاه‌های خصوصی توسط وزارت تحصیلات عالی گرفته خواهد شد

امتحان کانکور دانشگاه‌های خصوصی توسط وزارت تحصیلات عالی  گرفته خواهد شد

وزارت تحصیلات عالی اعلام کرده است که طرحی را روی دست دارد که بر اساس آن امتحان کانکور دانشگاههای خصوصی توسط این وزارت گرفته میشود.
محمد امیر کامه وال، رئیس دانشگاه ها و موسسات خصوصی وزارت تحصیلات عالی روز شنبه 24 قوس در نشستی مشورتی که با رئیس اتحادیه موسسات خصوصی و نمایندگان دانشگاههای خصوصی داشت، گفت که اداره ملی امتحانات طرحی را به وزارت تحصیلات عالی داده که بر اساس آن، تمام امتحان کانکور دانشگاههای خصوصی توسط آن اداره باید گرفته شود.
پیش از این با برگزاری امتحان کانکور ورود به دانشگاه های خصوصی توسط  این دانشگاهها، حرف و حدیثهای فراوانی مبنی بر تقلب و ورود دانشآموزان کم سواد به دانشگاه زده می شد.
اکنون این اقدام وزارت تحصیلات عالی این باور را به وجود می آورد که با شفافیت بیشتر، دانشآموزان بهتر وارد مرحله تحصیلات عالی شوند.
آقای کامهوال در این نشست مشورتی همچنین خبر داده که وزارت در حال تهیه سندی تقنینی است که بر اساس آن، استخدام، ترفیعات علمی و امنیت شغلی استادان دانشگاههای خصوصی تضمین میشود.
رئیس دانشگاهها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی این طرح را برای استادان دانشگاه های خصوصی یک "دستاورد" خوانده و گفته که این لایحه احتمال دارد تا سه ماه دیگر عملی شود.
در این نشست، رئیس اتحادیه دانشگاهها و موسسات تحصیلات عالی و نمایندگان دانشگاههای خصوصی، لایحه جذب کادر علمی دانشگاههای خصوصی را یک دستاورد بزرگ خواندند و آمادگیشان را در زمینه تطبیق این لایحه ابراز کردند.
استادان دانشگاههای خصوصی پیش از این بارها از اینکه جز کادر علمی دانشگاههای خصوصی نیستند ابراز نارضایتی کرده بودند و میگفتند که این کار دانشگاهها باعث دلزدگی استادان از تدریس میشود.
یکی از استادان دانشگاههای خصوصی پیش از این با گلایه به روزنامه افغانستانما گفته بود که استاد دانشگاه خصوصی بودن به مثابه "کارگری روزمره" است.
به گفته او، استادانی که جز کادر عملی دانشگاه نیستند، فقط در قبال ساعاتی حق زحمت دریافت می کنند که وارد صنف درسی میشوند و در غیر آن معاشی دریافت نمیکنند.
آقای کامهوال در قسمتی دیگر این نشست، در رابطه به پایان نامههای تحصیلی دانشجویان نهادهای تحصیلات عالی خصوصی گفته که برخی از پوهنتونها در مفطع لیسانس از پایان نامههای محصلان، پول میگیرند که خلاف قانون تحصیلات عالی است.