صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شهردار میدان وردک بعد از پنج ماه نتوانسته به دفتر کارش برود

شهردار میدان وردک بعد از پنج ماه نتوانسته به دفتر کارش برود

ظریفه غفاری که پنج ماه پیش به عنوان شهردار میدانشهر، مرکز ولایت میدانوردک د انتخاب شد، گفته به دلیل وجود 'نگاه مردسالارانه ' و 'مداخله افراد زورمند ' نتوانسته تا کنون کارش را به عنوان شهردار آغاز کند.
این شهردار خانم گفت که قرار بود دیروز (شنبه، 24 قوس) رسما به عنوان شهردار معرفی شود اما افراد مسلح مانع ورود او به ساختمان شاروالی میدانشهر شدند.
خانم ظریفه میگوید که از طریق رقابت آزاد و بنا به حکم رئیس جمهور به عنوان شهردار میدانشهر تعیین شده است. اما با گذشت چندین ماه، از طرف والی و مقامهای محلی در کار معرفی و آغاز به کارش "سهلانگاری" شده است.
خانم ظریفه می گوید اولینبار است یک زن بدون کدام ارتباط جناحی-سیاسی به عنوان شهردار میدانشهر انتخاب شده است.
او میگوید که تاکنون سه نامه رسمی از کابل برای معرفیاش به ولایت میدان وردک برده است و به تمام نهادهای دولتی سرزده تا برای آغاز کارش به او کمک کنند.
رئیس جمهور در انتخاب شهرداران افغانستان نقش مستقیم دارد. حتی بارها خود آقای غنی برای انتخاب شهرداران کشور از آنان مصاحبه گرفته است.
در سال ۱۳۸۷ عذرا جعفری، نخستین زنی بود که از سوی اداره ارگانهای محلی ن به عنوان شهردار نیلی، مرکز ولایت دایکندی، در مرکز افغانستان منصوب شد. همزمان با خانم غفاری، دومین شهردار زن در دایکندی نیز گماشته شد. خدیجه احمدی چندین ماه است که کارش را به عنوان شهردار نیلی، مرکز ولایت دایکندی آغاز کرده است.
بر اساس قانون اساسی شهرداران باید به صورت انتخابی و با آرای مردم برگزیده شوند، اما تا اکنون انتخابات شهرداریها برگزار نشده است.