صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نشست سه جانبه کابل؛ توافق افغانستان، پاکستان و چین بر مبارزه مشترک با تروریزم

نشست سه جانبه کابل؛  توافق افغانستان، پاکستان و چین بر مبارزه مشترک با تروریزم

وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین در دومین دور گفتگوهای سه جانبه شان، روی مبارزه مشترک با تروریزم توافق
کردند.
دومین نشست سه جانبه بین صلاحالدین ربانی، وزیر خارجه کشور، وانگ یی، وزیر امور خارجه چین و شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان، دیروز (شنبه، 24 قوس) در کابل برگزار شد. در اعلامیه مشترکی که در پایان این نشست منتشر شد، آمده است که وزاری خارجه سه کشور، "تفاهمنامه مبارزه با تروریزم" را امضا کردند و بر مبارزه با تروریزم بدون هیچ نوع تفکیک، تأکید کردند.
در اعلامیه همچنین آمده است که سه طرف همکاریهای سه جانبه در راستای مبارزه با تروریزم را بررسی و بر نیاز بر تقویت همکاری و هماهنگی در این راستا، تأکید کردند.
وزاری خارجه سه کشور توافق کردهاند که برای تشدید مبارزه مشترک با تروریزم، با امکانات لوجستیکی آنها به شمول تمویل، استخدام و آموزش تروریستان مبارزه کنند.
آنها همچنان توافق کردهاند که اجازه استفاده از انترنت را به تررویستان ندهند و اقدامات مشترکی را برای "محو افکار ارتجاعی" روی دست گیرند و پیوند تجارت مواد مخدر با تمویل تروریزم را نیز از بین ببرند.
در بخشی از اعلامیه مشترک آمده است که سه طرف توافق کردند که مشترک تلاشهای برای ایجاد "اعتماد سیاسی متقابل" را ادامه دهند و از مصالحه، همکاریهای توسعهای و اتصال، همکاریهای امنیتی و مبارزه با تروریزم به عنوان سه بخش از همکاریهای سه جانبه، حمایت کنند.
طرفهای درگیر به خشونتها پایان دهند
در اعلامیه مشترک وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین آمده است که پاکستان و چین حمایت خود از روند صلح به رهبری افغانستان را اعلام کردند و گفتهاند که پیشبرد روند صلح به رهبری افغانها "مطمئنترین" راه برای آوردن صلح در افغانستان است.
آنها همچنین از طرفهای درگیر در افغانستان خواستهاند که به خشونتها پایان دهند و باعث "جان باختن مردم بیگناه افغانستان نشوند."
آنها با حمایت از طرحهای صلح حکومت افغانستان که در کنفرانس دوم "پروسه کابل" و کنفرانس جنیوا ارائه شد، از گروه طالبان خواستند که هرچه زودتر به روند صلح بپیوندد.
سه طرف همچنین توافق کردند که تلاش برای توسعه همکاریهای اقتصادی، تسهیلات رفاهی و اتصال و تبادل فرهنگی را ادامه دهند.
در این نشست سه جانبه، چین آمادگی خویش را برای حمایت از افغانستان و پاکستان در خصوص اعمار مرکز پذیرش مهاجرین و تسهیلات آب آشامیدنی در دو طرف نقطه عبوری "غلام خان خیل" و ایجاد سردخانهها در مناطق "چمن" و "سپین بولدک" را ابراز داشته است.
چنین همچنین حمایت خود از هماهنگی بهتر میان افغانستان و پاکستان در خصوص پروژههای بزرگ انرژی و اتصال به شمول احداث خط آهن کویته - کندهار و خط آهن و سرک کابل – پشاور را، اعلام کرده است.
اولین دور این نشست سه جانبه به هدف کاهش تنش میان افغانستان و پاکستان، سال گذشته میلادی در شهر بجینگ چین برگزار شد و قرار است سومین دور آن در سال 2019 میلادی در شهر اسلامآباد پاکستان برگزار شود.