صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کشورهای جهان برای اجرای توافق پاریس توافق کردند

کشورهای جهان برای اجرای توافق پاریس توافق کردند

نمایندگان حدود ۲۰۰ کشور پس از حدود دو هفته مذاکره فشرده در پولند، درباره نحوه اجرای توافق اقلیمی پاریس به توافق رسیدهاند. به این ترتیب، توافق پاریس که در سال ۲۰۱۵ میلادی به دست آمد، از سال ۲۰۲۰ به اجرا گذاشته خواهد شد.
به گزارش بی بی سی، بیست و چهارمین نشست تغییرات آب و هوایی از روز چهارم دسمبر در کاتوویس پولند آغاز شد تا نقشه راه اجرای توافق پاریس را تعیین کند. این اجلاس در سطح وزیران امور خارجه ادامه یافت و به دلیل ادامه اختلافات یک روز تمدید شد. آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان، با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ اعلام کرده بود که توافق پاریس را ترک خواهد کرد؛ با این وجود، آمریکا سند نهایی مذاکرات در پولند برای اجرای توافق پاریس را امضا کرده است.
در اجلاس کاتوویس پولند کشورها موافقت کرده اند که برای سنجش میزان تولید گازهای آلاینده خود ضوابط و استانداردهای یکسانی اتخاذ کنند؛ آنها همچنین خواهان آن شدهاند که تا دور بعدی مذاکرات پیش از سال ۲۰۲۰ میلادی تلاش خود برای کاهش آلایندهها را شدت بخشند.
کشورهای شرکت کننده در نشست پولند معتقدند که تدابیر جدید میتواند هدف توافق پاریس را محقق کند.
در قالب توافق پاریس، کشورها هم پیمان شدهاند که تا سال ۲۰۳۰ میلادی میزان تولید دیاکسیدکربن خود را نسبت به آنچه در حال حاضر تولید میشود ۵۵ درصد کاهش بدهند تا میانگین گرم شدن دمای کره زمین "بسیار کمتر" از دو درجه سلسیوس باقی بماند.
میکال کورتیکا، رئیس اجلاس پولند، روز شنبه (۱۵ دسمبر) گفت: "تدوین برنامه اجرای توافق پاریس یک مسوولیت بزرگ است."
او افزود: "این یک راه طولانی بوده است. ما تمام توان خود را بکار گرفتیم که کسی را جا نگذاریم."
پاتریشیا اسپینوسا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور تغییرات اقلیمی، هم در پایان این نشست پیام تقدیر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد را خواند.
توافق روز شنبه در حالی به دست آمد که آخرین گزارش مجمع بینالمللی تغییرات آبوهوایی که یک نهاد علمی بیندولتی است هشدار داده که روند گرمایش زمین شتاب بیشتری گرفته است و باید هرچه زودتر و در سطح بیسابقهای اقدام کرد تا بلکه پیامدهای اقلیمی آن را تقلیل داد.