صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حکمتيار: آماده ام با طالبان تکت مشترک انتخاباتی داشته باشم

حکمتيار: آماده ام با طالبان تکت مشترک انتخاباتی داشته باشم

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی میگوید که در انتخابات آینده ریاست جمهوری، آماده است که با گروه طالبان تکت انتخاباتی مشترک داشته باشد.
آقای حکمتیار دیروز (یکشنبه، 25 قوس) در یک کنفرانس خبری در کابل  گفت: "پیشنهاد ما به طالبان این است که حزب اسلامی با احزاب دیگر، نهادهای مدنی، شوراهای قومی و شخصیت های تاثیرگذار، آماده استیم با شما مشترکا نامزد انتخابات ریاست جمهوری و معاونینش را انتخاب کنیم."
حکمتیار تاکید کرد که در حال حاضر، باید روی چگونگی تشکیل یک تکت برای انتخابات ریاست جمهوری آینده تمرکز شود تا فردی که به عنوان رئیس جمهور به ارگ میرود، دیگر به یک دیکتاتور تبدیل نگردد.
به گزارش پژواک، گلبدین حکمتیار گفت که حزب اسلامی نمی خواهد به شکل مستقل در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کند و یا نامزدش را معرفی کند، بلکه می خواهد با مشوره احزاب و جریان های سیاسی، یک نامزد واحد را معرفی کند. او گفت که حزب اسلامی، تقریبا با تمامی نامزدان احتمالی، انتخابات ریاست جمهوری ملاقات کرده و به زودی نامزد شورای احزاب تحت نام «میسم» مشخص خواهد شد.
مجمع بزرگ وحدت ملى «میسم»، شامل چندين حزب به شمول حزب اسلامى مى باشد که در ماه ميزان سال روان ايجاد شده است.
رهبر حزب اسلامی گفت که موجوديت رياست اجرايى در تكت هاى انتخاباتى و حكومت آينده، براى حزب اسلامى قابل قبول نيست و هر تغییردرنظام باید بر اساس قانون اساسی و از طريق برگزاری لویه جرگه صورت گیرد.
وى گفت: "موضع ما روشن است، در تکتی نخواهیم بود که در آن رئیس اجرایی باشد، در تکتی نخواهم بود که در آن توزیع قدرت باشد، در تکتی نخواهم بود که در آن جزایر مستقل قدرت وجود داشته باشد."
وی همچنان گفت که برای شریک ساختن گروه طالبان در زیر چتر «میسم»، پیامى را به طالبان فرستاده است تا در یک کشور سوم با هم ملاقات کنند. حکمتيار افزود که در اين مورد منتظر پيام طالبان مى باشد.