صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کوریای جنوبی بیش از دو میلیون دالر برای رسیدگی به وضعیت کودکان آسیب‌پذیر کمک کرد

 کوریای جنوبی بیش از دو میلیون دالر برای رسیدگی به وضعیت کودکان آسیب‌پذیر کمک کرد

سفارت کوریای جنوبی در کابل، موافقتنامه کمک مالی 2.2 میلیون دالری را با اداره یونیسف به منظور بهبود وضعیت کودکان آسیبپذیر و زنان که از خشکسالی متأثر  شدهاند، امضا کرد.  ری ژا هیونگ، سفیر کوریا جنوبی در افغانستان روز یکشنبه 25 قوس هنگام امضای این موافقتنامه گفت: "از اینکه حدود 83 هزار خانواده در سراسر افغانستان به کمک احتیاج دارند تا بتوانند با سرمای طاقت فرسا و گرسنگی در این زمستان سخت مبارزه کنند، بسیار متاثر شدم. کودکانی که از سوءتغذیه رنج میبرند و سیستم دفاعی بدنشان ضعیف شده، نسبت به هوای سرد زمستان آسیب پذیرتر هستند. من از اداره یونیسف بابت کمکهای به وقت به این کودکان اظهار سپاس میکنم." آقای هیونگ افزود، کودکان بیجاشدگان داخلی به شدت نیازمند کمک هستند. بسیاری از آنها در اماکن موقتی زندگی میکنند و سرپناه کافی برای زندگی ندارند که این وضعیت آنان را در مقابل آب هوای زیر صفر، برف باری سنگین و بادهای قوی صدمه میزند. اداره یونیسف میگوید که بیش از 3 میلیون تن به کمک عاجل نیاز دارند که حدود 1.6 میلیون آنان را کودکان سراسر کشور که از خشکسالیها متأثر شده، تشکیل میدهند.
ادیله خدر، نماینده یونیسف در افغانستان نیز گفت: "سالها جنگ، بیخانمانی و فقر در حال افزایش با خشکسالی بیسابقه وضعیت را برای خانوادههای آسیب پذیر، سخت کرده است که با شروع زمستان وضعیت اندکی وخیمتر میشود."
خانم خدر ضمن سپاسگزاری از کمک کشور کوریای جنوبی، افزود که این کمک میتواند کودکان و خانوادههای که در معرض سرما قرار دارند، محافظت کنند. اداره یونیسف همچنین میگوید که حدود 21 هزار خانواده که 58 درصد آن را کودکان تشکیل میدهند، در ولایتهای هرات، غور و بادغیس متاثر از جنگ و حوادث طبیعی شده و گرسنهاند.
این اداره برای کودکان این خانوادهها، بستههای مواد ضروری غیرغذایی، شامل کمپل، مواد مورد نیاز دیگر چون وسایل آشپزخانه، ترپال و لباسهای زمستانی را توزیع کرده است.
یونیسف همچنان میگوید که سوءتغذیه به میزان بالا در بین کودکان بیجا شده وجود دارد. بر اساس بررسیهای این اداره، از میان 19 هزار خانواده بیجا شده در ولایتهای هرات، بادغیس و غور، بیشتر از 1300 کودک با سوءتغذیه مواجه هستند.
اداره یونیسف میگوید که بر علاوه کمکهایی که شده است، 4 میلیون دالر دیگر برای رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان نیاز است. این اداره همچنین گفته است که اگر کمکی نباشد، یونیسف نمیتواند بیش از یک/چهارم بیجاشدگان را تحت پوشش قرار دهد.
این اقدامها در حالی صورت می‌‎گیرد که حکومت بر اساس اهداف هفدهگانه انکشاف پایدار سازمان ملل متحد، ملزم به تامین مصؤنیت غذایی شهروندان تا سال 2030 میلادی است.
مصؤنیت غذایی یکی از اهداف هفدهگانه برنامه "انکشاف پایدار" سازمان ملل است که افغانستان برای رسیدن به آن «آجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه» را ایجاد کرد.
 اما رئیس عمومی دارالانشای شورای وزیران که ریاست کمیته اجرایی این آجندا را به عهده دارد روز شنبه در نشستی گفت که «این آجندا در طول یک سال کارش دستاورد ملموسی نداشته و تهداب آجندا نیز هنوز کامل نشده است».
براساس آمارهای ارائه شده در برنامه آجندای ملی امنیت غذایی، اگر حکومت در راستای محو فقر و بیکاری موفق نشود و شهروندان افغانستان نتوانند به غذای پایدار و مصؤن دست یابند، ممکن است تا سال 2030 میلادی 380 هزار کودک از بین برود و 130 هزار نوزاد هنگام تولد تلف شوند. در این گزارش آمده است که اگر تا سال 2030 میلادی در مورد کمبود آیودین در مادران توجه نشود، بیشتر از نیم میلیون کودک معلول دائمی، آسیبهای مغزی و عقب ماندگی ذهنی به دنیا خواهند آمد و افغانستان مجبور خواهد بود تا فقط برای مبارزه با قد کوتاهی 13.2 میلیارد دالر هزینه کند.
بر اساس گزارشها، از هر 10 کودک حدود 4 تن آنان دچار سوءتغذی هستند و پیامدهای شیوع سوءتغذیه در افغانستان باعث 41 درصد کوتاهی قد، 25 درصد وزن کم، 10 درصد از دست دادن وزن، 45 درصد کمخونی در نزد کودکان، 40 درصد کمخونی در نزد زنان، 46 درصد کمبود ویتامین «A » در نزد کودکان و 17 درصد وزن کم هنگام تولد نوزادها شده است.