صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

لوی‌سارنوالی: 15 عضو فدراسیون فوتبال در پیوند به آزار جنسی ورزشکاران زن مورد تحقیق قرار گرفته‌اند

 لوی‌سارنوالی:  15 عضو فدراسیون فوتبال در پیوند به آزار جنسی ورزشکاران زن مورد تحقیق قرار گرفته‌اند

اداره لوی سارنوالی کشور میگوید که در پیوند به ادعای آزار جنسی بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان، از 15 تن به شمول اعضای فدراسیون فوتبال، تحقیق شده است.
جمشید رسولی، سخنگوی لویسارنوالی روز یکشنبه 25 قوس در یک نشست خبری در کابل گفت: "تاکنون از ۱۵ تن به شمول مسئولان فدراسیون فوتبال، تحقیق صورت گرفته است و هنوز هم تحقیقات جریان دارد."
آقای رسولی افزود، "با خانمی که ادعای آزار و اذیت را مطرح کرده بود، تماس گرفته شده و کمیته، طالب اسناد، مدارک و شواهد در این زمینه شده امیدواریم اسناد و شواهد را به هیأت موظف تسلیم بدهد تا تصمیم عادلانه اتخاذ شود."
او افزود که از شرکتهای حامی تیم ملی فوتبال زنان نیز خواسته شده دلیل قطع همکاریهای خود با فدراسیون فوتبال کشور را با لوی سارنوالی در میان بگذارند.
سخنگوی لوی سارنوالی از نهادهای حامی زنان، رسانهها و فعالان مدنی نیز خواست، معلوماتی که در پیوند به اتهام آزار جنسی فدراسیون فوتبال دارند، با لوی سارنوالی شریک کنند تا تصمیمی عادلانه گرفته شود.
او تاکید کرد که "به گونه جدی اتهامهای آزار و اذیت جنسی بازیکنان فوتبال بانوان را بررسی میکند."
 چندی پیش، روزنامه گاردین به نقل از منابعی در تیم فوتبال زنان کشور، گزارش داد که شماری از اعضای مرد فدراسیون فوتبال، بازیکنان زن را مورد سوء استفاده و آزار و اذیت جنسی قرار دادهاند.
پس از آن محمداشرف غنی، رئیس جمهور کشور، به لوی سارنوالی دستور داد تا اتهامات آزار جنسی دختران وزرشکار را با تمام صلاحیت به صورت همهجانبه بررسی کند.
بعد از دستور رئیس جمهوری، لوی سارنوالی در اعلامیهای نگاشت: برای تأمین بهتر عدالت، جمع آوری اسناد و مدارک در وقت معینه و جلوگیری از اخلال در پروسه تحقیق، بر اساس پیشنهاد هیات بررسی کننده و هدایت لوی سارنوال، وظایف رئیس فدراسیون فوتبال، معاون فدراسیون فوتبال، مسئول کمیته دروازه بانان، سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال و مسئول ارتباط ولایات؛ به حالت تعلیق در آمده و تحقیق جدی از آنان با رعایت عدالت و انصاف مطابق با قانون جریان دارد.
از سوی دیگر، فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا)، کرامالدین کریم، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان را به دلیل اتهام "آزار جنسی" بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان کشور از حضور در تمامی فعالیتهای فوتبالی حداقل برای سه ماه محروم کرد. فدراسیون فوتبال کشور اما پیش از این اتهامات "سوءاستفاده جنسی و فیزیکی" از بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان را رد کرده بود.