صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دیتابیس آنلاین جهت رسیدگی به قاچاق انسان در افغانستان ایجاد شد

دیتابیس آنلاین جهت رسیدگی به قاچاق انسان در افغانستان ایجاد شد

وزارت عدلیه کشور به هکاری ایالات متحده امریکا اولین بانک اطلاعاتی آنلاین را جهت رسیدگی به قاچاق انسان در افغانستان ایجاد کرده است.
عبدالبصیر انور، وزير عدليه و رئيس عمومى کميسيون عالى مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان، دیروز(یکشنبه، 25 قوس) در مراسم افتتاح مکانیزم ملی رجعت دهی و "دیتابیس آنلاین جهت پاسخگویی قاچاق انسان در افغانستان" گفت که معلومات کامل در مورد قاچاق انسان، در اين صفحه وجود دارد که هرکسی میتواند از آن استفاده کند.
هرچند وزیر عدلیه رقم دقیق و آماری از کاهش و یا افزایش نسبی قاچاق انسان نسبت به سالهای گذشته ارائه نکرد،  اما گفت که «قاچاق انسان يک مشکل عمده در افغانستان است که قاچاق انسان به اشکال مختلف و به صورت گسترده؛ فرار از مرزها وجود دارد.»
اما وزارت عدلیه میگوید با استفاده از این دیتابیس آنلاین، ضمن کسب معلومات و تثبیت موارد قاچاق میتوان از پیامدهای ناگوار سفرهای قاچاق نیز آگاه شد.
در همین حال، اکرامالله قريشى، مسئول مديريت معلوماتى سازمان بينالمللى مهاجرت (IOM) در اين مراسم گفت که در بانک اطلاعاتى يادشده معلومات در مورد قربانيان، قاچاقچيان انسان، کميسيون ذیربط و دیگر موارد مرتبط با قاچاق انسان شامل میباشد و هر نهاد ذیربط، مىتواند از آن به شکل آنلاين استفاده کند.
همچنین، اليزابت چمبرز، معاون ماموريت اداره انکشاف بينالمللى ايالات متحده امريکا(USAID)  در این برنامه گفت که ايجاد اين بانک اطلاعاتى، يک قدم خوب براى کاهش واقعات قاچاق انسان در افغانستان مىباشد.
اما خانم الیزابت چمبرز با آنکه ایجاد این دیتابیس را برای جلوگیری از قاچاق انسان در افغانستان یک گام مهم خواند، اما...ادامه ص2