صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

۲۳۰ تن در پيوند به ۸۱ قضیه جرایم انتخاباتی بازداشت شده اند

 ۲۳۰ تن در پيوند به ۸۱ قضیه جرایم انتخاباتی بازداشت شده اند

  لوى څارنوالى، از بازداشت۲۳۰ تن به شمول چهار نامزد، ٢٢ کارمند کميسيون انتخابات، ٣٢ کارمند دولتى در پيوند به ۸۱ قضیه جرایم انتخاباتی و وجود ۵۵۴ قضیۀ جعل و تزویر در تذکره هاى تابعيت خبر داد.
انتخابات مجلس نمایندگان در ٣٣ ولايت، حدود دو ماه قبل برگزار شد.  کميسيون انتخابات تا حال نتايج ٢٩ ولايت را اعلام کرده است که با اعتراضهاى گسترده همراه بوده است.
جمشید رسولی سخنگوی لوى څارنوالی، دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که ٢٣٠ تن يادشده در ١٩ ولايت به شمول کابل، در پيوند به جرايم انتخاباتى بازداشت شده اند، که ١٥٥ تن آنها افراد عادى اند.
وى افزود که رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات در کندز، منسوبين پوليس، قوماندان محلى نيز شامل بازداشت شده گان مى باشند. او در اين مورد جزئيات بيشتر ارائه نکرد و هويت بازداشت شده گان را نيز افشا نساخت.
او گفت که ١٥٥ تن از بازداشت شده گان افراد عادی به اتهام فروش ستیکر، انتقال و استعمال تذکره های جعلی، سرقت مواد حساس انتخاباتی، وادار ساختن مردم به زور برای رای دادن به نامزدان مشخص، دستکاری در رای و اخلال پروسه انتخابات بازداشت شده اند .
به گفته موصوف، دوسیه اکثر بازداشت شده گان تکمیل و به محاکم ولایات مربوطه شان فرستاده شده است.
وی افزود که څارنوالی، به منظور بررسی بهتر شکایات و تقلب ها، با کمیسیون شکایات انتخاباتی تفاهمنامه ای را به امضا رسانده است که هر دو اداره به گونۀ مشترک، بعضی دوسیه را بررسی کنند.
همچنان رسولى در نشست خبرى دیروز گفت  کار هیئتی که از سوی ریاست جمهوری، بعد از ادعاهاى جریان های سیاسی مبنى بر جعل و تزویر در توزيع تذکره های تابعیت، پایان یافته و به اساس معلومات این هیئت ۵۵۴ قضیه جعل و تزویر در اين روند کشف شده است.
او بدون ارائه جزييات گفت که در پیوند به این قضایا نيز شماری از افراد بازداشت شده اند.
به گفته موصوف، پنج تن از سوی هیئت به اتهام دستبرد در هفت جلد کتاب حساس اداره ثبت و احوال نفوس پکتیکا بازداشت شده اند .
رسولی مدعی شد که جریان های سیاسی و اعضای ولسی جرگه که همواره از جعل و تزویر در تذکره های تابعیت شکایت داشتند، با هیئت هیچ نوع همکاری نکرده اند.