صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

احتمال تغییر گسترده نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی

احتمال تغییر گسترده نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی

کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی میگوید با توجه به ثبت پیش از دو هزار شکایت در مورد نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی، ممکن است این نتایج "تغییر گسترده کند". این انتخابات در ۲۸ و ۲۹ میزان برگزار شد.
در حال حاضر نتایج ابتدایی ۳۰ ولایت اعلام شده و نتایج سه ولایت کابل، پکتیا و بغلان باقی مانده است.
علیرضا روحانی، منشی و سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی به بیبیسی گفته که شکایتها از تمام ولایتها جمعآوری شده است.
به گفته او، شاکیها مدعی هستند که در زمان شمارش و بازشماری آرا، یکسری رایسازیها صورت گرفته و علاوه بر این، آرای واقعی شماری از نامزدان حذف شده و حساب نشده است. برخی دیگر از شکایتکننددهها هم مدعی شدند که کارمندان کمیسیون انتخابات "جانبدارانه" عمل کردهاند.
آقای روحانی افزود که احتمال هر نوع تغییر در نتایج ابتدایی یک امر کاملا منطقی و قابل پیشبینی است.  به گفته سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی، تغییرات در نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی میتواند گسترده باشد.
از طرف دیگر، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که نزدیک به ۲۶۰۰ نامزد در انتخابات پارلمانی شرکت کردند که در نهایت 249 نفر میتوانند وارد پارلمان شوند، اما افراد زیاد دیگری برنده نمیشوند، در نتیجه اعتراض میکنند.
کبری رضایی، سخنگوی کمیسیون انتخابات میگوید ممکن است نامزدانی که برنده نشدهاند، هوادار هم داشته باشند، اما به معنی برندهشان نیست. خانم رضایی افزود اگر شکایتها مستند باشد، ممکن است که نتایج تغییر کند.
انتخابات پارلمانی دو ماه پیش افغانستان با مشکلات نسبتا زیادی برگزار شد. به گفته کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی، ۱۲هزار شکایت در ولایتهای مختلف درباره انتخابات پارلمانی ثبت شده است.
دیرباز شدن مراکز رایدهی، کار نکردن دستگاههای بایومتریک، دخالت کارمندان انتخاباتی و اشتباه در فهرست رایدهندگان از جمله این مشکلات بود.
در زمان شمارش و بازشماری آرا هم گفته شده است که جرایم انتخاباتی صورت گرفته است.
این مشکلات به حدی بود که کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی آرای کابل را باطل اعلام کرد، اما بعد با پادرمیانی دولت، با شرط همکاری کمیسیون انتخابات در تامین شفافیت و بازشماری دقیق آرا از این موضع خود تاکنون عقبنشینی کرده است.