صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کاخ سفید کاهش سـربازان امریکایی در افغانستان را رد کرد

 کاخ سفید کاهش سـربازان امریکایی در افغانستان را رد کرد

کاخ سفید گزارشهای مبنی بر بیرون شدن بخشی از سربازان امریکایی از افغانستان را رد کرده و گفته است که دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، در این باره به پنتاگون دستوری نداده است.
هفته گذشته، روزنامه وال استریت ژورنال، به نقل از یک مقام امریکایی گزارش داده بود که رئیس جمهور ایالات متحده امریکا دستور آغاز کاهش سربازان امریکایی در افغانستان را صادر کرده و روند خروج بیش از هفت هزار سرباز امریکایی بزودی از افغانستان آغاز میشود.
اما گریت مارکوس، سخنگوی شورای امنیت ملی در اعلامیهای که به رسانهها فرستاده گفته است: "دونالد ترامپ هیچ تصمیمی در مورد خروج نظامیان امریکایی از افغانستان نگرفته و به وزارت دفاع نیز دستور آغاز روند خروج سربازان امریکایی از افغانستان را نداده است".
تصمیم احتمالی مبنی بر بیرون شدن سربازان امریکایی از افغانستان، نگرانیهایی را در کابل و نیز در میان برخی حلقات سیاسی در واشنگتن بوجود آورد.
گروه بینالمللی بحران در یک گزارش تازه خود، از پیامدهای ناگوار نسبت به خروج شتابزدۀ نیروهای امریکایی از افغانستان هشدار داده و گفته است که چنین اقدامی میتواند افغانستان را یکبار دیگر به جنگ داخلی بکشاند.
هفته گذشته، لوی درستیز قوای مسلح ایالات متحده نیز در سفر به افغانستان اطمینان داد که ماموریت نظامی کشورش به گونه پلان شده در افغانستان ادامه مییابد.
جنرال جوزف دنفورد، در دیدار با جمعی از نیروهای خارجی گفته بود که ماموریت نظامی امریکا در افغانستان به گونهای که در گذشته برنامه ریزی شده بود ادامه خواهد یافت.