صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حساب‌های بانکی زورمندانی‌که نظم را برهم زده‌اند مسدود خواهند شد

 حساب‌های بانکی زورمندانی‌که نظم را برهم زده‌اند مسدود خواهند شد

وزارت امورداخله، پس از نشر فهرست نام افرادیکه زیرپیگرد نیروهای امنیتی قرار دارند، میگوید قرار است فهرستی از نامهای زورمندانی را نیز نشر کند که با استفاده از امکانات دولتی، نظم و امنیت را برهم زدهاند.
نجیب دانش، سخنگوی وزارت امورداخله در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته که اگر این افراد به گفتۀ او مافیای نیمه دولتی، به خواستهای وزارت داخله تمکین نکنند، حسابهای بانکی شان مسدود و ممنوعالخروج خواهند شد.
آقای دانش نوشته: «عنقريب لیست زورمندان (مافياي) نيمه دولتي، سياسي و نامرئيکه با استفاده از امکانات نظامی بطور مستقيم و يا غيرمستقيم نظم و امنيت عامه را اخلال کرده اند، مشاهده خواهيد کرد. از آنها خواسته خواهد شد تا حساب خود را با وزارت امور داخله صاف بسازند، ورنه با استفاده از قدرت نرم پوليس، حسابهاي بانکي شان مسدود و ميدانهاي هوايي بروي خود و خانوادههاي شان بسته خواهد شد.» وزارت داخله، شام روز یکشنبه، فهرست نام ۲۲۲ تن را که به گفتۀ این وزارت زیرپیگرد قرار دارند نشر کرد و از مردم خواست تا در بازداشت این افرد نیروهای امنیتی را همکاری کنند.
نجیب دانش میگوید که تاکنون ۵ تن از افراد شامل این فهرست بازداشت شدهاند و سه تن دیگر هم خودشان را به پولیس تسلیم دادهاند. به گفتۀ دانش، این افراد به کمک مردم بازداشت شدهاند.
آقای دانش میافزاید که قرار است روند مبارزه با «جنایتکاران» از پایین به بالا باشد: «پالیسی و برخورد ما با جنایت کاران از پایین به بالا است، لیست منتشر شده از نیمۀ تحتانی هرم جنایت است و ما بطرف نیمه بالای این هرم در حرکت ایم.»