صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معین پالیسی و مسلکی ارگان‌های محلی: بودجه سازی و پلانگذاری باید در سطح محلات انجام شود

معین پالیسی و مسلکی ارگان‌های محلی:  بودجه سازی و پلانگذاری باید در سطح محلات انجام شود

تیمور شاران، معین پالیسی و مسلکی ارگانهای محلی میگوید که بودجه سازی، پلانگذاری و حسابدهی باید در سطح ولایت انجام شود نه اینکه در کابل و
توسط یک فرد. آقای شاران روز سهشنبه 18 جدی در "برنامه ملی نظر خواهی پلان برق رسانی سال 1398 برای ولایات" با تاکید بر بودجه سازی در ولایات، گفت که تجربههای گذشته نشان داده است که با دخیل ساختن مسئولان ولایتی، پروژهها موفقتر میشود.
معین پالیسی و مسلکی اداره ارگانهای محلی تاکید کرد، با شریک سازی مسئولان ولایتی، کشور به سمت توسعه اقتصادی میرود و از سوی دیگر مسئولان حسابده خواهند شد.
ریاست برشنا تمامی معاونان والیان سراسر کشور و رئیسان برشنا در ولایت را در کابل جمع کرده بود تا در مورد برق رسانی و بهبود شبکه ملی برق اطلاع رسانی نظرخواهی کند.
امان الله غالب، رئیس عمومی شرکت برشنا، هنگام افتتاح این نشست گفت که طرح حکومت وحدت ملی عدالت اجتماعی و توسعه متوازن است و بر این اساس در تلاش ایجاد یک شبکه سراسری برق هستیم.
آقای غالب افزود، برای ایجاد یک شبکه سراسری برق، در مرحله اول، زیر بناها را با مشوره مسئولان ولایتی بر اساس نیاز ایجاد میکنیم.
در این نشست؛ معاونان والیان، مشکلاتی که در عرصه برق در ولایتشان وجود دارد را با مسئولان ریاست برشنا مطرح کردند و مسئولان برشنا وعده گفتگوی بیشتر و بررسی موضوعات را دادند.
اکنون ریاست برشنا در حالی طرح برق رسانی سراسر کشور را مطرح میکند که ولایت کابل به عنوان پایتخت کشور، برق دایمی ندارد.
امان الله غالب، رئیس شرکت برشنا اما میگوید که زیر بنای برق کابل دچار مشکل است، شهر کابل برای 300 مگاوات طراحی شده و اکنون این ظرفیت وجود ندارد.
آقای غالب گفت که طی سالهای گذشته حدود 30 هزار میتر توزیع شده است و اکنون نیز روزانه 300 میتر توزیع میشود که این امر باعث کمبود برق میشود.
بر اساس گفتههای رئیس شرکت برشنا، کابل نیاز به 700 مگاوات برق دارد که اکنون 400 مگاوات در ولایت کابل موجود است. او وعده داد که مشکل برق کابل تا اواخر سال 2019 میلادی حل خواهد شد.
رئیس شرکت برشنا همچنین گفت که طرح صرفه جویی برق یکی از راهکار مناسب برای کاهش پرچویهای برق در شهر کابل است. او علاوه کرد که با صرفه جوییهای انجام شده، به یک ولایت دیگر برق رساندیم.
آقای غالب همچنین گفت که بر اساس طرح حکومت وحدت ملی باید سراسر کشور تا سال 2023 به شبکه برق وصل شود. ولایتهای دایکندی، غور، ارزگان، نورستان و کنر به شبکه برق سراسری وصل نیست که تا سال 2023 وصل خواهد شد.
چهار قرارداد برای تحویل دادن آسان تعرفههای برق
ریاست عمومی برشنا با چهار شرکت خصوصی قراردادهایی را به منظور گرفتن پول تعرفههای برق مصرفی شهروندان، به امضاء رساند.
امان الله غالب، رئیس شرکت برشنا هنگام امضای این قراردادها گفت که همواره شهروندان از نحوه جمع آوری تعرفههای برق و کمیشنی که گرفته میشد شکایت داشتند. اکنون با امضای این قراردادها، نحوه پرداخت پول آسانتر خواهد شد و کمیشن نیز کم میشود.
این قراردادها با شرکت مخابراتی اتصالات، پشتنی بانک و دو شرکت دیگر به امضا رسید. یکی از این شرکتها به روزنامه افغانستانما گفت که در تمامی شهر کابل، نمایندگیهایی ایجاد میشود تا بل پرداختی را صادر و مقدار تعرفه وضع شده را اخذ کند. در قبال این خدمات شرکت مذکور هزینهای را از مشترک نخواهد گرفت.
پیش از این شهروندان برای پرداخت هزینههای برق مصرفی خود، مجبور بودند که در صفهای طولانی بانک، ساعتها منتظر باشند تا پول خود را پرداخت کنند.