صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برشنا: برای ساکنان محلاتی که پایه انتقال برق از آنجا گذشته، برق توزیع می شود

برشنا: برای ساکنان محلاتی که پایه انتقال برق از آنجا گذشته، برق توزیع می شود

شرکت برشنا میگوید که به منظور محافظت و جلوگیری از تخریب پایه های انتقال برق، بر اساس یک پلان تازه برای ساکنان محلاتی که پایه های انتقال برق از آنجاها گذشته است، برق توزیع می شود.
امان الله غالب رئیس اجرایی شرکت برشنا، دیروز در حاشیه نشست «برنامه ملی نظرخواهی پلان انکشافی سال ۱۳۹۸» در کابل گفت که در ساحاتی که پیش از این، پایه های انتقال برق گذشته بود؛ اما برای ساکنانش برق توزیع نشده بود، در پلان سال ۱۳۹۸ به خاطر محافظت از پایه ها که با هزینه های هنگفت احداث شده اند، در تفاهم با بزرگان قومی برای آنان برق توزیع خواهد شد.
این نشست که به هدف هماهنگی هرچه بیشتر میان مرکز و ولایات تدویر یافته بود، معاونین والیان و مسِولین ولایتی و مرکزی شرکت برشنا در آن حضور داشتند.
رئیس اجرایی شرکت برشنا در صحبت با رسانه ها او در مورد چگونگی توزیع برق برای باشنده گان ساکن در نزدیکی پایه های انتقال برق جزئیات ارایه نکرد؛ اما گفت که این برنامه در اولویت شرکت برشنا قرار دارد.
او، با توجه به قطع شدن دیروز جریان برق به کابل؛ قطع لین و تخریب پایه های انتقال برق را غیرقابل پیش بینی عنوان کرده، علاوه کرد که در هماهنگی با مسئولان محلی و بزرگان قومی ظرف سه ساعت دوباره برق انتقالی به کابل وصل گردید.
آقای غالب، دخیل کردن ادارات محلی وسهیم ساختن مردم را در محفاظت از پایه های انتقال برق مفید دانسته، افزود که این اقدام باعث موفقیت پروسه خواهد شد.
وی با بیان اینکه توزیع عادلانه برق در سرتاسر کشور، از وظایف اصلی شرکت برشنا می باشد، گفت که کمبود برق و عدم هماهنگی میان مرکز و ولایات سبب شده است تا برق به صورت یکسان تقسیم نگردد.
او خاطر نشان کرد که در پایان این نشست، نظریات و پیشنهاداتی که از سوی نمایندگان ولایات گردآوری و پس از ترتیب یک پالیسی مشخص برق به تمام ولایات رسانده خواهد شد و تصمیم گرفته می شود که ابتدا در کدام جاها برق رسانده شود.
او افزود: «تا زمانی که ما برق نداشته باشیم، انکشاف اقتصادی نمی داشته باشیم و وصل کردن ولایات به شبکه برق یک اصل ملی است.»
تیمور شاران معین پالیسی و مسلکی اداره مستقل ارگان های محلی، در این نشست گفت که هرگاه در نصب پایه های انتقال برق، مردم و ادارات محلی دخیل شوند، پروژه ها خوبتر و بهتر تطبیق می شود.
به گفته او، والیان، معاونین والیان، ولسوالان، شاروال ها می توانند این پروسه را به سوی موفقیت سوق دهند.
بر پایه معلومات وی، در بغلان حدود ۳۰۰ پایه انتقال برق از زمین های مردم گذشته است و در صورتی که به مردم سهم داده شود، آنان از این پایه ها محافظت می کنند.
غلام سخی وکیل زاده مسئول برق شرکت برشنا ولایت فاریاب گفت: «ما برق را از ترکمنستان وارد و برای حدود ۳۰ هزار مشترک خود توزیع می کنیم؛ اما ناامنی ها یک چالش کلان است؛ چون در ولسوالی های قرم قل، دولت آباد، شیرین تگاب، بخشی از ولسوالی قرغان و اندخوی، طالبان صرفیه برق را از مردم جمع آوری می کنند.
شرکت برشنا در این نشست، برای سهولت هر چه بیشتر مشترکین؛ تفاهمنامه تحویلی صرفیه بل برق را با پشتنی بانک، تفاهمنامه «ام حواله» را با شرکت مخابراتی اتصالات، تفاهمنامه اى را با شرکت خدماتی مریخ تکنالوژی و شرکت تجارتی و لوژستیکی کابل (الف تا ی) امضا کرد.
براساس این تفاهمنامه ها، مشترکین علاوه برسهولت در تطبیق ثبت تمام پول های انتقالی دوایر دولتی و غیردولتى؛ از سهولت جهت پرداخت صرفیه برق از طریق خدمات مریخ تکنالوژی، ارسال پیام های کوتاه کتبی، جمع آوری صرفیه برق مشترکین، تفکیک ضایعات و بل رسانی به موقع مشتریان، برخوردار خواهند شد.