صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اداره هوانوردی ملکی کشور، مصؤن نبودن شرکت‌های هوایی افغانستان را رد کرد

اداره هوانوردی ملکی کشور، مصؤن نبودن شرکت‌های هوایی افغانستان را رد کرد

در پی نشر گزارش وبسایت ردهبندی خطوط هوایی جهان، مبنی بر مصئون نبودن دو شرکت هوایی افغانستان، اداره هوانوردی کشور می گوید که این وبسایت معتبر نبوده و رده بندی آن، قابل اعتبار نمی باشد.
وبسایت رده بندی خطوط هوایی جهان (Airline Ratings) روز دوشنبه (۱۷ جدی) در گزارش تازه اش، شرکت های هوایی «کام ایر و آریانا» را نامصؤنترین خطوط هوایی جهان در سال ۲۰۱۹ شناخته است.
در خبرنامه اداره هوانوردی ملکی که دیروز (چهارشنبه، 19 جدی) منتشر شده، آمده است که نشر این گزارش در مورد سطح مصئونیت دو شرکت هوایی افغانستان (شرکت هوایی آریانا و شرکت هوایی کام ایر) از سوی یک وبسایت، موجب نگرانی در میان شهروندان کشور گردیده است.
در خبرنامه تصریح شده است که این وبسایت، متعلق به هیچ نهاد تخنیکی فعال در عرصه هوانوردی ملکی نبوده و رتبه بندی آن ها صرفاً بر اساس معلومات بی اساس و غیر دقیق می باشد؛ چون بدون آگاهی از وضعیت شرکت های هوایی افغانستان و اجرای سروی، این رتبه بندی را انجام داده است.
در خبرنامه خاطر نشان گردیده است که سازمان بین المللی هوانوردی ملکی (ایکاو) تنها نهاد تخنیکی بین المللی که معیارهای مصئونیت پروازها را تعیین می نماید، در ۱۶-۲۲ نوامبر، هیئت تخنیکی را به افغانستان اعزام کرد که پس از بررسی های همه جانبه، از سیستم هوانوردی ملکی کشور، وضعیت مصئونیت و امنیت پروازها اظهار رضایت نموده و پیشرفت های سکتور هوانوردی افغانستان را ستودند.
منبع نوشت است که اداره هوانوردی ملکی، به هدف بالا بردن مصئونیت پروازها و اطمینان از رعایت معیارهای بین المللی، فعالیت بسیاری از شرکت های هوایی را به تعلیق در آورده و آن ها را مکلف به تصدیق مجدد نموده است.
در خبرنامه همچنان آمده است که شرکت هوایی کام ایر، این پروسه را سال گذشته با موفقیت تکمیل و تصدیق نامه اداره هوانوردی ملکی را به دست آورده است و شرکت هوایی آریانا، فعلا تحت پروسه تصدیق مجدد قرار دارد. در این خبرنامه گفته شده که اداره هوانوردی ملکی، هر دو شرکت فعال در کشور را مکلف ساخته است تا تصدیق (IOSA) را نیز به دست آورند.