صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امنیت ملی چهار آدم‌ربا را در کابل دستگیر کرد

 امنیت ملی چهار آدم‌ربا را در کابل دستگیر کرد

ریاست عمومی امنیت ملی اعلام کرده است که نیروهای قطعات خاص این ریاست در یک عملیات از مربوطات ناحیه سیزدهم شهر کابل، یک گروه چهار نفری آدم ربایی را دستگیر کرده است.
این ریاست روز جمعه 21 جدی با نشر خبرنامهای نوشته است که با دستگیری این افراد، دو تن را که در نزد آدم ربایان بودند، آزاد کردند.
افراد آزاد شده خیرمحمد فرزند جان محمد و حاجی محمد حسین فرزند جان علی هستند که  توسط آدم ربایان اختطاف و در داخل حلقه یک چاه نگهداری میشدند.
ریاست امنیت ملی آدم ربایان را، اسحق فرزند قاسم علی، محمد آجان فرزند محمد جان، عبدالعلیم فرزند محمد جان و مولاداد  فرزند حسین داد معرفی کرده است.
ماموران امنیت ملی از نزد ادم ربایان یک میل کلاشینکوف و 17 فیر مرمی آن، یک جوره پلیت موتر، دو متر زنجیر و پنج عدد قفل ضبط کرده است. طی سال گذشته، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، دهها گروه آدم ربایی را از نقاط مختلف شهر کابل دستگیر کردهاند؛ اکثر این گروه تاجران و سرمایهگذاران را اختطاف میکردند. مسؤولان اتاقهای تجارت و صنایع پیش از این در اعتراض به افزایش ناامنیها گفته بود که در سال گذشته در سراسر کشور بیش از ۹۰ رویداد اختطاف سرمایه داران و بازرگانان ثبت شده است.
با افزایش ناامنی و اختطاف سرمایهداران و بازرگانان، موج عظیمی از سرمایهها از کشور خارج و در کشورهای همسایه و یا غربی سرمایه‌‌گذاری شد.
مقامهای حکومتی در پی این نااامنی و فرار سرمایهها، "کمیته امنیت تاجران و سرمایهگذاران" را ایجاد کرد. کمیته یاد شده با همکاری لوی سارنوالی، اداره امنیت ملی زیر نظر سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری کار میکند.
مقامات امیدوارند که با اقدام جدید بتوانند جلوی فعالیتهای غیرقانونی را بگیرند که بر تجارت و اقتصاد سایه افگنده است.