صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سفارت امریکا در کابل: آوردن اصلاحات جدی انتخاباتی ضروری است

سفارت امریکا در کابل:  آوردن اصلاحات جدی انتخاباتی ضروری است

سفارت امریکا در کابل گفته است که آنها، همراه با بسیاری از افغانها و جامعه بینالمللی، اصلاحات جدی انتخاباتی را ضروری میدانند.  این سفارت، عصر دیروز (جمعه، 21 جدی) با فرستادن خبرنامهای به رسانهها نوشته که " ما به بسیاری از افغانها و جامعه بینالمللی میپیوندیم که باور دارند اصلاحات جدی انتخاباتی، ضروری است."
در این اعلامیه آمده است که تصمیم تعویق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خورشیدی، از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به دلیل رسیدگی به مشکلات تخنیکی و مدیریتی که در انتخابات پارلمانی موجود بود، گرفته شد.
سفارت امریکا گفته است که " انتخاب رهبران، مربوط خود افغانها است، و آنها سزاوار مقامات و کارمندان انتخاباتی توانمند و با تجربه هستند که بتوانند اعتماد عمومی را برگردانند."
کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری را که قرار بود در 31 ماه حمل سال آینده خورشیدی برگزار شود، برای سه ماه به تعویق انداخت و گفت که این انتخابات را در 29 ماه سرطان سال آینده، برگزار خواهد کرد. دلیل تعویق انتخابات هم، مشکلات تخنیکی، عملیاتی، بودجه و امنیت گفته شد.
تعویق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مشکلات تخنیکی و مدیریتی موجود در روند انتخابات پارلمانی و اعلان نشدن نتایج این انتخابات با گذشت چند ماه، باعث شد که انتقادات جدی از رهبری کمیسیون مستقل انتخابات مطرح شود و مقامات این کمیسیون متهم به بیکفایتی و مدیریت ضعیف شوند.
منتقدان به این باور هستند که مدیریت ضعیف مقامات کمیسیون مستقل انتخابات باعث شده که انتخابات پارلمانی با تقلب گسترده برگزار شود و انتخابات ریاست جمهوری نیز به تعویق بیفتد. آنها میگویند که برای جلوگیری از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و تأمین شفافیت در این انتخابات، باید مقامات کمیسیون مستقل انتخابات برکنار شوند.
علاوه بر این، گزارشهای نیز وجود داشت که تعویق انتخابات ریاست جمهوری از خواستهای زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان بوده است تا در صورت امضای توافقنامه صلح با طالبان، این گروه نیز شامل روند انتخابات شود.
اما سفارت امریکا در کابل، این گزارشها را رد کرده و گفته است که آنها در روند انتخابات افغانستان مداخله نمیکنند و تصمیم تعویق انتخابات ریاست جمهوری، از سوی کمیسیون مستقل انتخابات گرفته شده است.