صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس نمایندگان: معاش روزهاى غيرحاضرى اعضاى مجلس پرداخت نمى شود

مجلس نمایندگان:  معاش روزهاى غيرحاضرى اعضاى مجلس پرداخت نمى شود

رئیس مجلس نمایندگان، ضمن انتقاد از تکمیل نشدن نصاب این مجلس که سبب از تصويب ماندن برخى قوانين شده است گفت که بعد از این، معاش روزهاى غيرحاضرى اعضاى مجلس پرداخت نمى شود.
قرار بود که مجلس نمایندگان، هفتۀ گذشته در مورد فرمان تقنینی رییس جمهور در رابطه به تعدیل قانون دسترسی به اطلاعات، تفاهمنامۀ خط آهن میان جمهوری اسلامی افغانستان و شرکت واحد دولتی خط آهن جمهوری تاجکستان، در راستای توسعه همکاری ها در بخش خط آهن و طرح پیشنهادی اعضای مجلس نمایندگان در مورد تعدیل برخی از مواد قانونی اشاعه و ثبت دارایی های مقام ها و کارکنان دولتی تصميم اتخاذ کنند؛ اما بنا بر نبود نصاب در مورد تصميم اتخاذ نشده است.
اين در حالى است که قرار است اعضای شورای ملی، در اول دلو به رخصتی های زمستانی بروند.
به گزارش پژواک، دیروز نيز از جمع ٢٢٩ عضو مجلس، ٨١ تن در نشست حضور داشتند و نصاب لازم (حضور ١١٥ تن در نشست) را نداشت تا در مورد تصميم اتخاذ کند.
عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان گفت که پیوسته در اجلاس شانزدهم سال هشتم دور تقنينى شانزدهم این مجلس، اعضای مجلس غیر حاضری داشته اند و بنا بر نبود نصاب، چندین سند تقنینی از تصویب بازمانده است.
وی از اعضای مجلس خواست تا در سه نشست دیگر این مجلس که تا ختم اجلاس جاری باقی مانده، در مجلس حضور داشته باشند؛ تا قبل از رفتن به رخصتی های زمستانی، در مورد اسنادى که نیاز به تصویب دارد تصمیم گرفته شود.
ابراهیمی گفت که معاش آن عده از اعضای مجلس که در ماه اخیر غیابت داشته اند، وضع و پرداخت نخواهد شد .