صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس اجرائیه: تاخیر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ربطی به مذاکرات صلح ندارد

رئیس اجرائیه: تاخیر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ربطی به مذاکرات صلح ندارد

به دنبال انتشار بیانیه وزارت خارجه روسیه مبنی بر اینکه تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در نتیحه "فشار آمریکا" بوده است، عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه میگوید این موضوع به گفتوگوهای صلح با طالبان ارتباط ندارد.
آقای عبدالله که دیروز، دوشنبه ۲۴ جدی، در نشست شورای وزیران سخن میگفت، از مشکلات فنی به عنوان دلیل اصلی این تأخیر یاد کرد و گفت علایم این مشکلات به گونه واضح در نتایج انتخابات پارلمانی دیده میشود.
آقای عبدالله با اشاره به انتخابات گذشته ریاست جمهوری گفت: "کسی گفته بود اگر نفوس افغانستان برابر با چین میبود نتایج انتخابات این کشور در قیامت اعلام میشد."
انتخابات ریاست جمهوری قرار بود به تاریخ ۳۱ حمل سال ۱۳۹۸ برگزار شود اما با سه ماه تاخیر قرار است که ۲۹ سرطان برگزار شود.
با گرم شدن بحث مذاکرات صلح با طالبان، خبرهایی مبنی بر درخواست طالبان برای تأخیر انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده بود که از سوی طرفین مذاکره کننده، رد شد.
وزارت خارجه روسیه، پنجشنبه گذشته ۲۰ جدی، در بیانیهای شدیدالحن از تأخیر انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد و گفت که "تعویق انتخابات در اثر فشار ایالات متحده بوده زیرا آمریکا برای اعمال سناریوی خود در انتخابات افغانستان نیاز به زمان دارد."
سفارت آمریکا در کابل، در واکنش به بیانیه وزارت خارجه روسیه، این ادعا را که تعویق انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در نتیحه "فشار آمریکا" بوده، رد کرد. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده بود: "با وجود آنکه رئیس جمهور اشرف غنی و کمیسیون مستقل انتخابات پیوسته اطمینان میدادند که انتخابات مطابق جدول زمانی تعیین شده برگزار میشود، در نهایت تصمیم بر این شد که به تاخیر بیفتد.همه چیز بیانگر آنست که این تصمیم زیر فشار آمریکا گرفته شده که میخواهد انتخابات مطابق نظرش باشد و روند صلح این کشور را نیز براساس سناریوی دلخواه خود طراحی کند."
سفارت آمریکا در واکنش به وزارت خارجه روسیه گفته بود که "تصمیم به تاخیر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را کمیسیون مستقل انتخابات گرفته و دلیل آن رفع کمبودیهای اداری و فنی است که در انتخابات پارلمانی اتفاق افتاد."