صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خلیل‌زاد: اگر طالبان مذاکره کند، مذاکره می‌کنیم و اگر جنگ کند، جنگ

 خلیل‌زاد:  اگر طالبان مذاکره کند، مذاکره می‌کنیم و اگر جنگ کند، جنگ

سفارت چین در افغانستان میگوید که کشورش به حمایت از صلح، ثبات و پیشرفت اقتصادی در افغانستان متعهد است.
لیوجین سونگ، سفیر چین در افغانستان دیروز(چهارشنبه، 26 جدی) در نشست «پیوستن افغانستان در پروژ ه منطقه‌‌ای یک کمربند و یک راه»، گفت که ثبات افغانستان برای چین، بااهمیت است و کشورش در این زمینه با افغانستان همکاری میکند.
سفیر چین گفت: «هیچ پیشرفتی بدون صلح ممکن نیست، چین و جامعه جهانی میخواهد که در افغانستان صلح باشد و برای برگزاری هر نشستی تسهیل کننده آماده است و ما جریانهای سیاسی را برای تسهیل کردن این پروسه تشویق میکنیم و به این باور هستیم که استفاده از گزینه نظامی در افغانستان ممکن نیست و تنها راه حل مسأله، اقدامات سیاسی است.»
آقای سونگ افزود که افغانستان در قدم نخست، نیاز به صلح دارد و پس از تحقق صلح، این کشور میتواند محصولاتش را به کشورهای منطقه و جهان صادر کند و باید تلاش شود که مالیه محصولات صادراتی کاهش یابد. سفیر چین در افغانستان، با اشاره به اینکه افغانستان و چین به عنوان دو کشور دوست داراى مدنیت مشترک بوده، گفت که کشورش برای رشد اقتصادی افغانستان تلاش میکند و رشد این کشور، باعث خرسندی چین میشود.
این دیپلمات کشور چین، همچنین گفت که باعملی شدن پروژه «یک کمربند و یک راه» منافع مشترک چین و افغانستان تحقق پیدا میکند ودروازههای تجارت میان دو کشور باز میشود و هردو کشور به راحتی میتوانند محصولات یکدگر را صادر و وارد کنند.
او با اشاره به اینکه مارکیت چین محصولات معیاری را میپذیرد، از تاجران افغانستانی خواست که محصولات شان را با معیارهای بینالمللی صادر کنند.
در همین حال، مریم صافی رئیس موسسه "پژوهش و توسعه" در این برنامه گفت: تحقیقات این نهاد نشان میدهد که با عملی شدن پروژه «یک کمربند و یک راه» زمینه تجارت در منطقه و به خصوص صادرات محصولات افغانستان به کشورهای منطقه و جهان فراهم میشود.
«یک کمربند و یک راه» طرح تازه چین برای بازسازی راه ابریشم درمنطقه است که با عملی شدن آن، چهار و نیم میلیارد جمعیت جهان از آن بهره مند خواهند شد. ساخت جاده ها، راه آهن، دهلیزهوایی و کشیدن لولههای گاز در ۶۰ کشور جهان، شامل این طرح است که هزینه اولیه برای عملی شدن این پروژه، بیش از ۴۰ میلیارد دالر تخمین شده است.
درهمین حال، راه جدید ابریشم که برای تمویل آن یک بانک بزرگ با سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد دالر از سوی چین ساخته شده است، از مرزهای شمالغرب و جنوب افغانستان میگذرد.