صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سیماسمر عضو بورد عالی مشورتی سرمنشی سازمان ملل شد

سیماسمر عضو بورد عالی مشورتی سرمنشی سازمان ملل شد

سیماسمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به عنوان عضو جدید بورد عالی مشورتی سرمنشی سازمان ملل متحد در زمینه میانجیگری، تعیین شده است.
بر اساس خبرنامه دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) که دیروز (جمعه، 28 جدی) به رسانهها فرستاده شده، جوان گابریل والدس وزیر خارجه پیشین چیلی، نیز همزمان با خانم سمر، به عنوان بورد مشورتی جدید سازمان ملل، تعیین شده است.
در هنگام ایجاد بورد مشورتی، سرمنشی سازمان ملل آن را منحیث بخشی از "افزایش دیپلماسی برای صلح" خویش در حمایت از فعالیت های پیشگیری و میانجیگری سازمان ملل دانست. انتظار میرود که بورد مشورتی سازمان ملل متحد را یاری رساند تا گروههای غیردولتی و نهادهای دیگری که در زمینه میانجیگری در سراسر جهان، با کشورهای عضو سازمانهای منطقهای دخیل هستند کار موثرتری انجام دهد.
بورد مشورتی عالی سرمنشی سازمان ملل در زمینه میانجیگری به تاریخ 13 سپتامبر سال 2017 میلادی تأسیس شد که هدف آن این بود تا سرمنشی عمومی سازمان ملل را در عرصه فعالیتهای میانجیگری مشوره دهد و در سراسر جهان از تلاش های میانجیگری در زمینه صلح جهانی حمایت کند.
این بورد مشورتی از 18 رهبر فعلی و اسبق جهان، مقامات ارشد و متخصصین مشهور تشکیل گردیده که تجربه، مهارت، دانش و ارتباطات وسیع دارند. قبل از این خانم میشل باچلت و آقای جوزه مانوئل راموس-هورتا در این پست کار کرده بود.
خانم سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سال 2005 الی 2009 گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در سودان بود. خانم ثمر به حیث معاون رئیس لویه جرگه اضطراری و اولین وزیر امور زنان در اداره موقت افغانستان کار کرده است.
آقای جوان گابریل والدس وزیر خارجه پیشین چیلی و نماینده دایم این کشور در سازمان ملل متحد بود او هم چنین به حیث سفیر چیلی در ایالات متحده کار کرده است.